Elin Anna skildrar sorg och motstånd

Gamla kunskaper upphörde att gälla när det dämda vattnet steg och naturen inte längre fick vara naturlig. Människor har in i vår tid fått flytta på sig när vattnet gröpt ur marken och tagit boställena. 

I sin romandebut tar sig Elin Anna Labba vad vattenkraften gör med människor och marker.

Elin Anna Labba vet, för hon har själv vuxit upp vid Áhkajávrre och varit med om att tvingas flytta högre upp, när den nya kanten kommit för nära familjens kåtor. När hon nu romandebuterar utgör de vattenkraftshärjade landskapen platsen för obearbetade berättelser och ständigt pågående tvångsförflyttningar.

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO SARA LANSGREN

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi erbjuder alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning.
Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör