Brittas broderi ger doktorshatt

Sunday, 06 July 2014 08:31
HEDERSDOKTOR Britta Marakatt Labba har utsetts till hedersdoktor av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. En fin utmärkelse, konstaterar hon själv.

– Det kom som en total överraskning – jag trodde att de skämtade när de ringde.

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO HANS-OLOF UTSI

Britta Marakatt Labba säger själv att hon är en ganska långsam person. Därför har hon inte, säger hon när Samefolket ringer ett tag efter beskedet, ännu inte riktigt hunnit smälta att hon blivit utsedd till hedersdoktor.

– Och jag är i fint sällskap. Lars Thomasson var den första samen som blev hedersdoktor och han berättade för mig att jag är den fjärde. Louise Bäckman och Lars Pirak är de andra två.

I universitetets motivering till varför Britta Marakatt Labba får utnämningen står det att hon rör sig fritt mellan nutid och dåtid, där hon behandlar minnen och traditioner, den samiska kulturens världsbild och mytologi men också vardagsliv och dagsaktuella frågor. Vidare skriver universitet att en konstnär som Britta Marakatt-Labba bidrar till att stärka och uppmärksamma humanistiska fakultetens enheter och institutioner, inte minst de som arbetar med nordliga studier och med minoritetskulturernas ställning i ett föränderligt samhälle.

– För mig är det väldigt viktigt att dokumentera den samiska historien och våra samiska sagor och sägner. Men jag tycker också att det är konstnärernas roll att vara steget före och kommentera vad som sker idag. Idag är ju till exempel gruvfrågor väldigt aktuella.

Två av Britta Marakatt Labbas mest kända verk finns just nu i New York. Det är Scandinavian House som arrangerar en stor utställning med anledning av att Norge firar sin grundlags 200-årsjubileum och som valt att visa bilden Kråkorna som är ett broderi över Alta-konflikten och också det 24 meter långa broderi med inslag av tryck som visar samernas historia.

– Det kan verka lite lustigt att de valde mig som verkar på den svenska sidan, men samtidigt tycker jag att det är väldigt bra att de inte tänker på gränsen. Jag tror kanske att Norge har kommit lite längre på det sättet. Och för mig är gränsen inte så viktig, eftersom mina föräldrar flyttade till Tromsötrakten med renarna.

Ceremonin där doktorshatten ska tas emot äger rum i mitten av oktober. Men Britta Marakatt Labba är inte den som sitter och väntar. Bland uppdragen just nu finns att sy en biskopskåpa åt Luleå stift. Där gäller det, säger hon, att balansera mellan det samiska och det icke-samiska. Och med historien om kyrkans relation till samerna i bagaget kan känslan förstås vara lite kluven för den kritiskt tänkande konstnären.

– Väldigt många samer går i kyrkan, och då tycker jag att det är rätt att de ska få se något samiskt i kyrkorummet. Vi lever här och nu och måste kunna gå vidare. Men det finns så mycket klokskap också i den samiska mytologin kring skapelsen.

Bildtext

Britta Marakatt Labba blir hedersdoktor vid Umeå universitet. I mitten av oktober kommer hatten på plats.

Copyright C 2010 Samefolket

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör