Två nya år för Lasko

Monday, 29 June 2009 12:33

Lars-Nila Lasko får förnyat förtroende att leda Same Ätnam. Det blev klart vid organisationens landsmöte i Porjus.
Den nygamle ordföranden är nöjd med organisationens utveckling de senaste åren. Förslaget om att låta det politiska partiet Same Ätnam återuppstå gick dock inte igenom.

Drygt ett 20-tal anhängare hade hittat till Same Ätnams 53:e landsmöte. Inte oväntat valdes Lars-Nila Lasko om som ordförande för de kommande två åren.
– Det känns tacksamt. Same Ätnam står inför stora uppgifter och har ett omfattande program, som bland annat handlar om att skapa möjligheter för ungdomar att ta till vara sin identitet. Det kan de göra genom vi har fungerande sameskolor med kompetenta lärare och att det finns ordentlig modersmålsundervisning.
Under många år var situationen i Same Ätnam rörig. Medlemsantalet sjönk. Den trenden har vänt och enligt Lars-Nila Lasko uppgår nu medlemskaran till omkring 1400 medlemmar. Flera nya sameföreningar har anslutit sig, som senast de i Umeå och Malå.
– Det har saknats ordning i organisationen, som olika program och arbetsordningar. Det har vi fått ordning på nu. Och kansliet har flyttat till en mer central plats i Arvidsjaur. Vi är på rätt väg, säger Lasko.

PÅ EN PUNKT på landsmötets dagordning fick dock organisationens styrelse bakläxa. Det gällde bildandet av ett politiskt parti.
– I styrelsen har vi diskuterat det här i ett års tid och till sist bestämde vi att vi skulle lägga fram förslaget efter sametingsvalet. På det viset skulle vi ha lång tid på oss att bygga upp partiet och politiken till nästa val, säger Lars-Nila Lasko.
Han tror starkt på idén om en partipolitisk del av Same Ätnam. Där talar, menar han, historien sitt tydliga språk.
– Vi har haft ett parti i sametinget tidigare och det var ett väldigt starkt parti som fick igenom mycket. När vi avvecklade partiet var tanken att vi skulle bli starkare om vi var partipolitiskt neutrala, men nu har vi varit det i tio år och vi är snarare försvagade utan politisk gren. Vi får inte gehör för våra målsättningar och sametinget besvarar inte ens våra skrivelser. Men jag förstår landsmötesdeltagarna som kände att förslaget kom lite hastigt, säger Lars-Nila Lasko.
Just den invändningen har bland andra Sonja Eriksson, som företräder Västernorrlands sameförening.
– Jag tycker idén är bra och att partiprogrammet ser bra ut, men jag måste först höra med medlemmarna i föreningen, säger hon.

En annan fundering är att det kanske är för många partier i sametinget redan nu.
– Jo, enligt mitt sätt att se det är nio för många. Fyra skulle räcka, säger till exempel Per-Olof Negga.
Han var också intresserad av det tema som årets landsmöte hade, nämligen samiskt fiske.
– Jag har vuxit upp med fisket här och det har alltid gått upp och ner, men det är en viktig fråga.
Anledningen till att just fisket blev årets tema är enligt Lars-Nila Lasko att ingen annan organisation, eller politiskt parti, har satsat på det.
– Och ändå är fisket som en helt egen kultur inom det samiska, säger han.

En av landsmötesdeltagarna, Lilian Mikaelsson, sammanfattar sina intryck av årets landsmöte i positiva ordalag.
– Programmet var inte alltför omfattande och mot bakgrund av de svåra år som varit tycker jag att det är bra att så pass många kommer. Det är också fint att det finns så många gamla medlemmar kvar, med stor kunskap om organisationen. Det är bra för framtiden.
Varför behövs då Same Ätnam?
– Det är en organisation som så tydligt tar ställning för samiska rättigheter, och för de samiska näringarna, säger Lilian Mikaelsson.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND
Översättning: ANNE WUOLAB
Bildtext:
Vid Same Ätnams landsmöte i Porjus omvaldes Lars-Nila Lasko till ordförande i ytterligare två år. Förslaget att bilda ett samepolitiskt parti fick dock bakläxa, eftersom det inte var tillräckligt väl förankrat.

Copyright

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör