William utsedd till årets aktivist

Sen i somras jobbar han på SR Sameradion som journalist. Nu är William Stenvall Zetterström, 26, utsedd till årets aktivist av RFSL. 

– Det var helt oväntat. Jag hade inte kunnat fantisera om att jag skulle få det här. Det finns så många i landet som lägger ner sin själ och hjärta och jobbar för de här frågorna, säger han.

William Stenvall Zetterström är uppvuxen i Funäsdalen och har sen två år tillbaka engagerat sig för RFSL regionalt i Jämtland. De har gett resultat. Från 33 medlemmar till 192. Själv beskriver William det som att han bara varit kommunikativ och frontat RFSL i sociala medier, samt att han har lyft samiska frågor i sammanhanget. 

– Jag har varit med i RFSL i två år och det är givetvis roligt att bli uppmärksammad men det finns de som förtjänar det här mycket bättre, säger han. 
Han anser att frågorna om att man ska få vara vem man är och älska vem man vill är något som är värda ett stort engagemang. Och inom RFSL har han även lyft de samiska frågorna. William tycker det är viktigt att även det samiska perspektivet finns med, då Jämtland är en del av Sápmi. 

– HBTQ var olagligt och sjukdomsklassat för inte så länge sen. Det krävs att folk engagerar sig och förändrar. Man kan inte förlita sig på att någon annan gör det utan man måste själv göra det, säger William. 

William Stenvall Zetterström är utsedd till årets aktivist av RFSL.

LIKSOM MÅNGA jämnåriga har han vuxit upp utan sydsamiskan men sedan en tid tillbaka utbildar han sig för att lära sig språket. Sedan i somras jobbar han på SR Sameradion, och sänder direkt utan att behärska språket till fullo. 

– Jag studerar samiska en och en halv dag i veckan och när jag jobbar med språket varje dag utvecklas jag jättemycket.
I vården har han sett att äldre samer som haft samiska som sitt modersmål kan misstolkas när inte personalen kan språket. Därför vill William lära sig för att föra språket vidare. 

– Jag vill ge sydsamiskan som förstaspråk till mina om jag någon gång får några. Det är målet. Och jag vill jobba med språket även i framtiden oavsett om det är inom journalistik eller med gamlingar eller tolk, säger William. 

HAR DU FÅTT några gliringar från jobbet att du som idag är journalist utses till årets aktivist?

– Nej egentligen inte. Men det är klart att det ställer till det lite och blir problematiskt. När det krockar kan jag inte bevaka dessa frågor och synas så mycket i offentliga sammanhang, säger William som idag är sekreterare i RFSL Jämtland.

Varför tycker du att de här frågorna är så viktiga?

– Det syns i forskningen att HBTQ-personer mår sämre, har det sämre och löper större risk att utsättas för våld, kränkningar hot och hat. Innan hade jag inte koll men ju mer jag engagerat mig ser jag hur mycket som behöver göras, säger William Stenvall Zetterström.

TEXT LARS-OLA MARAKATT FOTO PRIVAT