Vävskedar visar tidens gång

Friday, 25 October 2013 05:46
UTSTÄLLNING Edit Svakko var en hängiven slöjdare. Och inom mjukslöjden gjorde hon allt. Många projekt påbörjades, långtifrån alla avslutades.

För drygt ett år sedan lämnade hon oss, men till hennes minne har dottern Anna-Stina Svakko gjort en utställning.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Att det skulle bli en utställning till Edit Svakkos minne visste dottern Anna-Stina. Det hann de prata om. Och nu finns den där, i Ájttes utställningshall, fram till mitten av november.

– Det mesta här är sånt jag har kvar, sånt som hon har gett till mig, men en del är inlånat, berättar Anna-Stina Svakko.

Till det inlånade hör en silverkrage som Edit sydde till en nära vän till familjen, när denna skulle gifta sig.

– Det känns bra att den är med, för den visar att hon faktiskt kunde göra något riktigt maffigt och avsluta saker och ting.

För att påbörja projekt var en av Edit Svakkos starka sidor. Att slutföra dem var kanske inte alltid lika självklart. Många stickningar låg ännu ofärdiga när hon på grund av sjukdom inte längre orkade arbeta på dem. Textskyltarna till utställningsföremålen är handskrivna, för så skulle hon själv ha gjort, säger Anna-Stina. På en av textskyltarna står det: ”Om det blir några pengar över, så köp dig en liten hund.” I asken bredvid ligger de pengar som blev över. Ett par ålderdomliga sedlar, idag oanvändbara.

Det är en finstämd och känslosam utställning Anna-Stina Svakko har gjort till sin mors minne. Den visar Edit Svakkos bredd och som en symbol över hur hennes liv i slöjdens tjänst förlöpte, så finns vävskedarna fästade i väggen. De första är gjorda i horn. I den sista, av plast, sitter garntåtar ännu kvar från den sista liston hon vävde.

– Här finns allt från de första stygnen hon sydde till den sista påsen hon gjorde i maj 2012. Det har varit väldigt positivt att få jobba för att hon ska få synas på det här sättet, säger Anna-Stina.

Edit Svakko föddes 1942. Hon kom att flytta till Malå. Vid sidan om andra jobb hade hon ständigt något slöjdalster för händerna och i mitten av 1980-talet började hon jobba som sameslöjdskonsulent.

– Hon har gjort mycket för slöjden. Hon var lärare på vissa kurser på Samernas och jo, jag tror nog att hon betraktades som en tillgång inom slöjden. Som slöjdkonsulent fick hon inte ha några egna utställningar, så därför känns det också bra att få göra det här nu.

Det är med stor tacksamhet Anna-Stina Svakko tänker på sin mamma. Hon beskriver en kvinna med humor som älskade att få andra att skratta.

– Och jag hade aldrig varit där jag är utan henne. Hon sade åt mig att vara stolt som same och hon visade mig att det gick att leva på slöjden.

Bildtext

Anna-Stina Svakko intill porträttet av sin mor, Edit. ”Det känns som att mamma är nöjd med den här utställningen. Det är en stor rikedom att så mycket finns kvar efter henne” säger Anna-Stina.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör