Vantar vantar vantar

Tuesday, 15 March 2016 21:14
UTSTÄLLNING Mer än hundra vantar smyckade väggarna när Erika Nordvall Falck ställde ut sina samlingar på Ájtte under marknaden. Erika konstaterar att vantar är kärlek och berättar om bakgrunden till sin egen passion för vanthantverket.

– När jag var i 15-årsåldern började jag rita av eller sticka av vantar. Sedan tog pappa med mig till en kusin, Teres Torgrim, som var lärare i Pajala och också samlade på vantar. Och på den vägen har det fortsatt.

En del av vantarna i utställningen har hon fått i original och andra har hon stickat av själv. Med på utställningen finns också just Teres Torgrims vantar. Tillsammans med slöjdaren Solveig Labba sitter Erika mitt i utställningslokalen och stickar nya vantar mellan besökarnas nyfikna frågor.

– Jag har intresserat mig mycket för mönstren i samiska band och kan se att de återkommer i vantarna, men medan mönstren på banden alltid är olika för kvinnor och män, så tycks det inte spela någon roll när de hamnar på vantar, säger Solveig Labba.

Erika Falck Nordvall vill också framhålla stickningen som en del i den samiska hantverkstraditionen.

–Â Eftersom stickning är ett kvinnligt hantverk blir det lättare undanskuffat och trots att samer har stickat i åtminstone 200 år, så räknas det inte riktigt som ett samiskt hantverk, säger hon. ÅL

bildtext:

Vantutställningens jokkmokksvägg uppvisar en beundransvärd variation i färg och form.

svensk sammanfattning

Vantar vantar vantar

Mer än hundra vantar smyckade väggarna när Erika Nordvall Falck ställde ut sina samlingar på Ájtte under marknaden. Hon vill framhålla stickningen som en del i den samiska hantverkstraditionen. ”Eftersom stickning är ett kvinnligt hantverk blir det lättare undanskuffat och trots att samer har stickat i åtminstone 200 år, så räknas det inte riktigt som ett samiskt hantverk,2 säger hon.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör