Valärenden i korthet

Sunday, 08 December 2013 22:17
KULTURMEDEL Karin Mannela fortsätter som ordförande för Sametingets kulturnämnd, det som tidigare hette Sametingets kulturråd. Sametingets kulturnämnd ser de kommande fyra åren ut enligt följande:

Karin Mannela, Jakt- och fiskesamerna (ersättare Per Gustav Labba, Samerna), Ulla Alvarsson, Jakt- och fiskesamerna
(ersättare Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna), Ann-Christin Blind, Samelandspartiet
(ersättare Matti Berg, Samelandspartiet), Marina Nilsson Ederlöv, Vuovdega (ersättare Martin Lundgren, Vuovdega), Erik Oscar Oscarsson, Landspartiet Svenska Samer
(ersättare Helena Dådring, Landspartiet Svenska Samer).

SAMESKOLSTYRELSEN Börje Allas blir ny ordförande för Sameskolstyrelsen. Det stod klart efter en omröstning med röstsiffrorna 16-15 där Monika Sandström var motkandidaten.

Ledamöter i Sameskolstyrelsen blev enligt följande:

Börje Allas, Gunnel Heligfjell, Birgitta Andersson, Monica Sandström och Hanna Sofie Utsi.

SAMEFONDEN Veronica Håkansson, Jakt- och fiskesamerna, blir ny ordförande för Samefonden efter Sylvia Simma, Samelandspartiet. Följande ledamöter valdes till Samefonden med mandattid 2014-2017:

Veronika Håkansson, Jakt- och fiskesamerna
(ersättare Eva Bergström, Albmut), Lars Wilhelm Svonni, Samerna
(ersättare Per-Gustav Labba, Samerna), Sylvia Simma, Samelandspartiet
(ersättare Magnus Renfeldt, Samelandspartiet), Karin Vannar, Guovssonásti
(ersättare Lars Miguel Utsi, Guovssonásti), Kristina Nordling, Min geaidnu
(ersättare Christina Åhrén, Min geaidnu) Göran Jonsson, Samelandspartiet
(ersättare Per-Ola Blind, Samelandspartiet).

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör