NY BOK Luođu láhjit, borramuš- ja dálkkasšattut Máret Sárá Dávvi Girji

Sunday, 08 December 2013 22:19
Välskriven trots botaniska brister

Bokens titel kan översättas med ’Vilda växters gåvor, mat- och läkeörter’ och handlar om hur man använder 46 olika vilda växter i Sápmi. Även om det finns andra böcker i samma ämne på olika nordiska språk, så är denna både välgjord och uttömmande. Den är ett lysande bidrag till kännedomen om samisk traditionskunskap som står i fara att försvinna i konsumtionssamhället. Máret Sárá använder ett nyanserat färgrikt språk som gör att boken är trevlig att läsa, samtidigt som den ger god upplysning om växtdelarnas namn och beskriver mycket väl hur växterna används. Bilderna lättar upp texten och gör den ännu mer lättläst. Men så är boken också tänkt som lärobok i högstadiet.

Dock finns exempel på bristfällig korrekturläsning. I Luođu láhjit är det först och främst frågan om botaniska fel. En del växtnamn är felaktiga, både latinska och svenska. Moderna standardfloror borde konsulterats och texten helst även korrekturlästs av en botanist.

Det mest graverande felet i boken är beskrivning och bild av en giftig förväxlingsart till fjällkvanne som påstås vara sprängört. Men bilden visar inte sprängört utan en jättebjörnloka! Den angivna utbredningen verkar också passa bättre för jättebjörnlokorna, nämligen ’hela riket’, det vill säga Norge, utan att något anges för övriga Sápmi. Sprängörtens norska utbredning omfattar i verkligheten bara Østlandet plus enstaka förekomster på Vestlandet och i Trøndelag förutom en enda känd växtlokal i Kautokeino, Finnmark, medan den dock är ganska vanlig långt norrut både i Sverige och Finland.

Även om boken som synes är behäftad med en del botaniska fel kan den varmt rekommenderas för den samiskkunnige. Luođu láhjit ger som helhet ett trevligt intryck och har en mycket tilltalande layout. Det hade varit önskvärt om boken kunde översättas till svenska och/eller norska.

Mats G Nettelbladt och Siri M Utsi

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör