Urfolken behöver egna medier

När Samefolkets jubileumsår går mot sitt slut låter vi samisk media och urfolksjournalistik få lite extra utrymme i tidningen. 

”Det er flere hundre samiske journalister og jeg forventer at samiske redaksjoner blir enda bedre på tettere samarbeid, at de gode sterke kreftene lager nyheter og solide graveprosjekter som setter både en agenda og debatt på nasjonalt eller nordisk nivå,” sier Liv-Inger Somby.
FOTO MATTIAS SIKKU VALIO

Kompetens och tillit är nyckelord när Liv Inger Somby undervisar i urfolksjournalistik vid Sámi Allaskuvla i Guovdageaidnu. I nummer 7-2019 reflekterar hon kring varför det behövs god journalistik av och för urfolk.

Nils-Gustav Labba och Per-Mikael Utsi har både funnits i Samefolkets organisation och varit omskrivna i tidningen.
FOTO SAMEFOLKET

Vi får också tillbakablickar på samisk media i allmänhet och Samefolket i synnerhet av Nils-Gustav Labba och Per-Mikael Utsi. 

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör