Unga samer dokumenterar sina liv

Monday, 29 June 2009 12:30

Fyra museer i Finland, Sverige och Norge startar ett gemensamt projekt. Genom att låta unga samer dokumentera sig själva vill museerna få svar på hur det är att vara ung same idag.
– Ungdomarna är ofta ganska osynliga på museerna, och det gör att bilden av det samiska inte blir fullödig, säger Anna Westman på Ájtte.

2008 kom Barnombudsmannens rapport om samiska barn och ungdomars situation i förhållande till FN:s barnkonvention. Undersökningen gjordes inte bara i Sverige, utan också i grannländerna. Barnombudsmannen konstaterade bland annat att samiska ungdomar känner stolthet över sin kultur. De framhävde till exempel språket och detta att vara ett folk i flera länder. Inspirerade av BO-rapporten började fyra museer – Ájtte på svensk sida, finska Siida museum och Varanger museum och Saemien sijte i Norge – att planera för ett gemensamt projekt.
– Vi har samarbetat förut och tyckte att samisk ungdom är ett bra tema på många sätt. Det här projektet blir nära knutet till skolan, och det kommer att se lite olika ut på de olika museerna. Här i Jokkmokk kommer vi att samarbeta med gymnasieeleverna på samiska programmet, berättar Anna Westman, en av initiativtagarna.

Projektet ställer frågor som hur det är att vara ung same idag och hur ungdomarna ser på samisk kultur. En tanke är också att göra ungdomarna delaktiga i förvaltningen av det samiska kulturarvet.
– Det är ju de som ska förvalta kulturarvet så småningom, så det här blir samtidigt en utbildning för dem i kulturarvsfrågor, säger Anna Westman.

DET ÄR ÁJTTE museum i Jokkmokk som är projektägare. En projektledare ska rekryteras och varje museum kommer också att anställa en person som jobbar direkt mot ungdomarna. Tanken är att de unga ska dokumentera sig själva.
– Ser man på hur ungdomskulturen ser ut idag, så blir der säkert mycket foto och film, men jag hoppas också att det blir mycket skrivet, på samiska, säger Anna Westman.

Deltagarna kommer att samlas till större träffar i början och slutet av det tvååriga projektet. Kontakten däremellan blir troligen webbaserad. Kostnaden är beräknad till 450 000 euro. På svensk sida är Ájtte och Jokkmokks kommun de stora finansiärerna.
– Det har varit svårt att hitta finansiering i Sverige, men Jokkmokks kommun ska verkligen ha en eloge för att de går in med nästan 200 000 i bygdemedel, säger Anna Westman.

Hon ser fram emot projektet som kommer att ge museerna ett rikt och unikt arkivmaterial för framtiden.
– Det här är ett nytt sätt för oss att jobba på, och det är med människor som kanske ser saker på ett annat sätt än vi. Det blir spännande och roligt att ge sig ut på ny mark.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND
Översättning:
Bildtext:
Hösten 2008 samlades unga samer i Rovaniemi för att protestera mot exploateringen av det samiska kulturarvet. Nu startar ett projekt där unga samers liv ska dokumenteras.

Last Updated on Monday, 29 June 2009 12:32

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör