Ulf Nårsa – Slut upp i kampen för rättvisa

Saturday, 26 August 2006 12:31

Hyckleri och maktmissbruk. Det kallar Ulf Nårsa, sametingsledamot för jakt- och fiskesamerna, de styrande partiernas sametingspolitik, och manar till att folk ska stå upp för de icke renskötande samernas rättigheter.

Man kan inte annat än bli bedrövad över de översittarfasoner som de styrande partierna och dess företrädare i Sametinget utövar mot de samer som står utanför rennäringen och samebykollektivet. Med återkommande lögner, myter och hopdiktade fakta försöker man hela tiden vrida historien så att den ska passa samebyns och dess medlemmars syften och intressen bättre.

Bara för att visa att det finns en grund bakom mina påståenden så skall jag berätta vad som utspelade sig på ett möte med regeringens representanter i Stockholm. Där var partiledarna eller dess ersättare i Sametinget, samt ministrar från ett flertal departement på plats. Bland annat var jordbruksministern Ann-Kristin Nykvist närvarande. Under detta möte stod både Min Geidnus partiledare Sara Larsson och partiet Samernas ledare och tillika vice ordförande för Sametinget, Anders Kråik, och påstod att det är markägarna som koloniserat lappmarken och inte staten, samt att regeringen nu måste expropriera all mark i Härjedalen till rennäringen om den samiska kulturen och rennäringen skall överleva. Anders Kråik menade också att när det gäller den så heta jakt- och fiskerättsutredningen så är det samerna utanför samebyarna som tjänar mest på den eftersom att de får jaga och fiska på den statliga marken.

Detta säger man alltså samtidigt som man hävdar att man från de styrande partierna i Sametinget minsann också står för alla samers lika rätt. Sådana här uttalanden, av både samiska och svenska politiker är ingenting annat än ett hån mot de demokratiska grundvärderingarna som råder i världen. Grundfundament som står för alla människors lika rätt och värde, oavsett etnicitet, yrke, kön eller hävd.

Att sedan den samiska kulturen skulle stå och falla med en näring, rennäringen, bevisar ju också det faktum att vi samer måste behandlas som ett folk. Den kollektiva renskötsel som bedrivs idag med hjordar på flera tusen djur har inte historisk förankring bland de svenska samerna utan kom i mitten av 1800-talet från Nordnorge och norra Finland. Före det var den samiska renskötselrätten liksom jakt- och fiskerätten en enskild rättighet som man utövade i nära samklang med sin egen familj och på naturens villkor. Med olika lagar och förordningar har den svenska staten alltsedan 1800-talets slut och fram till dags dato sett till att förskjuta rättigheterna till ett fåtal samer. Alla de land- och vattenområden som den stora majoriteten svenska samer, ca 90 procent, har ägt och brukat i generationers generationer ägs idag av tio procent samisk adel, dvs. samebymedlemmar och dess familjer.

Detta hyckleri och maktmissbruk måste nu få ett slut! Nu krävs det att samerna utanför samebykollektivet reser sig upp och börjar synas och höras om vi skall få till en förändring. Vi inom sametingspartiet, Jakt- och fiskesamerna, manar därför alla som vill ha tillbaka de hävdvunna samiska rättigheterna, att sluta upp i kampen på rättvisa. Vi tänker inte längre ställa upp på detta diskriminerande förtryck som företrädarna för samebykollektivet och den svenska regeringen utövar mot oss. Vi tänker med politiska påtryckningar, både inom sametinget samt mot den svenska staten, genomföra politiska förändringar som skall godkänna en nationell lag som tar tillvara på alla samers rättigheter och ger oss som står utanför samebyarna och rennäringen tillbaka det vi blivit avstulna. Jakten, fisket och renskötselrätten skall i framtiden vara en demokratisk rättighet för alla samer oavsett yrke eller hävd.
Ulf Nårsa, sametingsledamot Jakt- och fiskesamerna
Last Updated on Saturday, 26 August 2006 12:32