Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06

Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett infernaliskt sattyg utan dess like, som måste avskaffas omgående om den samiska kulturen ska få fortleva.

Detta odemokratiska system där ingen utifrån får ta del av vad som händer har aldrig varit till gagn vare sig för det samiska folket eller dess kultur. Istället har man från samebyarnas sida i sin inskränkthet och maktfullkomlighet mer eller mindre tagit död på den kultur man sagt sig värna så mycket om.
Att sen dessa företrädare förfasar sig över mig när jag står upp i talarstolen i plenum och kräver tillbaka vår (de samer som inte får vara med) del av kakan är inte mycket att göra åt. För hur det än är så kommer den kampen att fortsätta tills det skapats demokrati och rättvisa i det samiska samhället på svensk sida.

SEDAN MÅSTE JAG bara få kommentera några saker som Bengt Sevä hade skrivit om i nr 3 av Samefolket. Där påstod han att undertecknad inte försvarar de samiska rättigheterna. Ja, mycket dravel ska man få höra innan öronen trillar av. Vad i hela fridens namn är det som inte har gått fram i mitt ständigt återkommande budskap om lika rätt för alla samer? Vad tror herr Sevä att det är jag gör i varje framträdande i plenum, i kontakter med det samiska folket, med myndigheter och med media? Jo, jag kämpar för att de samiska rättigheterna ska tillfalla hela det samiska folket och inte bara en yrkesgrupp. En yrkesgrupp som är så bortskämd och självupptagen av att få allting serverat på ett guldfat och att ”pappa” staten alltid kommer till undsättning så fort det kniper till. En yrkesgrupp som håller på att ta död på både sig själva, de samiska näringarna och den kultur man påstår sig bära. Varför i hela fridens namn skulle jag ha någonting till övers för sådant svineri som denna grupp människor hemfaller åt?

ATT JAG SEDAN hyser en stark antipati mot det odemokratiska adelssystem som Bengt Sevä och de övriga samebyförespråkarna står för, är inte så konstigt när man inte vill föra vare sig en saklig debatt eller dela med sig av kakan. Istället fortsätter man att offentligt smutskasta och nedvärdera dem står utanför och som törs opponera sig med att kalla dem för nazister, fascister, terrorister, förrädare och andra mindre trevliga saker. Så för mig ska det verkligen bli en glädjens dag då detta förhatliga och odemokratiska system som idag styr samebyarna och det samiska samhället försvinner för gott.
Det kanske mest ironiska i allt det här som händer i den svensk-samiska världen just nu är att vi blir bara fler och fler samer som vet hur ett utanförskap känns. Detta får mig osökt att tänka på några ord som en känd svensk politiker, och förkämpe för demokrati och rättvisa, ofta sade i sina framträdanden: ”Endast de som stått i utanförskapet och fått gå med mössan i hand vet hur det är.”
Så egentligen borde jag nog tacka Bengt Sevä och de andra husbönderna i samebyarna för att de ger mig denna utomordentliga folkbildning i varför de demokratiska grundvärderingarna om lika rätt och värde, jämlikhet och rättvisa måste finnas i ett fungerande samhälle.

Ulf Nårsa