Sunnas sista renmärke: En tidvis osynlig kamp

2008 skriver Katarina Sevä, Muonio sameby, ett debattinlägg i Samefolket.  En konferens om Tornedalens minoriteter har ägt rum i Haparanda. På konferensen fanns inga föreläsare med kopplingar till det samiska. Osynliggörandet var totalt. Och kanske var konferensens innehåll symptomatiskt för hur den samiska minoriteten och renskötseln i Tornedalen har hanterats under lång tid.

SSR drev under några år frågan om koncessionsrenskötselns vara eller icke vara, men så småningom tycks frågan ha hamnat i bakgrunden i förbundets verksamhet.

Samefolket har gått igenom allt som skrivits om bröderna Sunnas kamp och om koncessionsrenskötseln i samernas egen tidning sedan 1972. Vilka tog debatten? Vilka stred för de samiska koncessionsrenskötarna? Och vad sade de som inte längre finns bland oss?

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör