Samiskt företag ska driva turistbyrå

NÄRINGSLIV Det samiska utvecklingsbolaget Ávki, med kontor i Gällivare, tar över turistbyrån i Gällivare från och med årsskiftet. Ávkis anbud bedömdes som det bästa och VD Mattias Berglund är mycket nöjd.
– Det känns jättestort och väldigt spännande att få arbeta på en för oss ny arena, säger han.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Turistbyrån i Gällivare är inhyst i järnvägsstationen. Och från och med årsskiftet kommer turistbyrån att få en mer samisk prägel. Efter en noggrann bedömning, som förutom det skriftliga underlaget också omfattade en muntlig intervju, vann nämligen det samiska utvecklingsbolaget Ávki upphandlingen av Gällivare kommuns turistbyråverksamhet.
– Det känns helt rätt för oss som bolag och passar bra in i vår verksamhet. Vi har inte drivit turisbyrå förut, men vi har jobbat med besöksnäringen inom vårt projekt utvecklingsnod Sápmi, säger Ávkis VD Mattias Berglund.
Han menar att det är positivt både för Gällivare kommun och för det samiska Gällivare att Ávki tar över turistbyrån.
– Det betyder mycket för kommunen att den stärker sin samiska profil. Men det är också bra för den samiska kulturen att vi kan föra ut vårt budskap till besökarna. Nu kan vi till exempel berätta på ett bra sätt att de inte rör sig i en vildmark, utan i ett varsamt hanterat kulturlandskap. Och att det är tack vare en levande rennäring som fjällnaturen hålls öppen och de kan göra sina turer där.

ÁVKI TAR ÖVER redan vid årsskiftet. Två helårsanställda kommer att behövas på turistbyrån och till det kommer säsongsanställda under den mest intensiva turistsäsongen. På pappret handlar det om att starta från början – det finns inte ens ett telefonabonnemang – men relationen till den nuvarande entreprenören är, säger Mattias Berglund, god och han hoppas att de kan ta över en del efter dem.
– Vår ambition, förutom att visa upp det bästa av Gällivare, är att öka den digitala närvaron, med en ny webbsida och genom att finnas på sociala medier. Vi kommer också att försöka ha mer lokalproducerat och fler lokala delikatesser i den butik som finns på turistbyrån.
I Gällivare har den samiska närvaron länge varit ganska osynlig. Men Mattias Berglund konstaterar att det är på väg att förändras. Sedan Ávki, som ägs av samebyarna Unna Tjerusj och Gällivare skogssameby, gick från projekt till bolag 2011 har mycket hänt.
– För bolaget har det gått upp och ner, men idag lever vi på vår grundverksamhet och den vinst vi gör återinvesteras i det samiska näringslivet. Vi har alltid haft goda relationer till Gällivare kommun och vi har aldrig varit indragna i några intriger, utan har istället jobbat på att bygga broar men samtidigt göra en del grejer utanför boxen. Vi ser ett resultat av det nu.

TURISTBYRÅN I SIG blir inte, fortsätter Mattias Berglund, någon jättelönsam affär för Ávki. Rent ekonomiskt handlar det snarare om att försöka hitta smarta samverkansfördelar med bolagets övriga verksamheter och projekt. För att klara den ökade arbetsbelastningen efter årsskiftet kommer ytterligare en redovisningskonsult att anställas.
– Det känns otroligt spännande för oss att växla upp och få en ny arena att jobba på. Vintern blir något av en uppstartstid innan det hettar till framemot våren.

Bildtext
Ávkis VD Mattias Berglund är mycket nöjd över att hans bolag bedömdes som lämpligast att ta över driften av Gällivares turistbyrå.

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör