Sáminuorra kräver förändring

Ett hundratal ungdomar deltog när Sáminuorra i år höll årsmöte i Ábmuo, Åmliden, i Västerbotten och Malå sameby. Årsmötet antog bland annat en deklaration med krav på åtgärder för det samiska folket. Sara Elvira Kuhmunen blev omvald som ordförande.

TEXT ÅSA LINDSTRAND

Behovet av att träffas har blivit påtagligt efter pandemin, säger sáminuorras ordförande Sara Elvira Kuhmunen. Men att årets årsmöte lockade så många ungdomar tror hon också beror på att det är en ny tid. 

– Vi ser en ny typ av kolonialism, den gröna kolonialismen, där man vill vara med och påverka hur framtiden blir för oss. Och ungdomar ser hur samiska frågor inte prioriteras, säger hon.

SÁMINUORRA fyller 60 år i år och firandet under Jokkmokks marknad, med egen tältkåta med michelingodkänt kök, var förstås en av höjdpunkterna under det gångna verksamhetsåret. Där lagades och åt mat, samtal fördes med politiker och där jojkades och sjöngs. Minnesvärd och viktig var också workshopen i Strassbourg, där andra europeiska ungdomar häpnade över hur lite de visste om världsdelens enda urfolk. Också deltagandet vid UNPFII, FN:s permanenta urfolksforum, var en viktig händelse.

– Samiska ungdomsorganisationer i hela Sápmi ser vikten av att samarbeta och i New York lyfte vi gemensamt fram den gröna kolonialismen. Mänskliga rättigheter bryts när den gröna kolonialismen sköljer över oss. Man ser det bara som industrisatsningar, och ser inte alls oss som bor här, varken samer eller andra, säger hon. 

Sara Elvira Kuhmunen fortsätter som ordförande för 60-åringen Sáminuorra, som ställer hårda och tydliga krav på staten Sverige.

FÖR SARA Elvira Kuhmunen var det självklart att ställa upp för omval som ordförande. Hon beskriver uppdraget som superroligt och känner att det finns hur mycket som helst kvar att arbeta med. Under årsmötet antog Sáminuorra en deklaration, Ábmuodeklarationen, där fem krav fördes fram: Den samiska nationaldagen ska göras till allmän flaggdag, de samiska språken ska vara officiella språk i Sverige, ILO169 ska ratificeras, ett permanent departement för samiska frågor ska inrättas och den gröna kolonialismen ska stoppas. 

– Det är viktigt att visa att vi inte nöjer oss med hur det är just nu. Man måste våga ställa höga krav och sedan fortsätta jobba för att de en dag ska bli verklighet. Jag hoppas att vi får träffa makthavare med anledning av deklarationen och göra vår röst hörd både inåt mot makten och utåt mot allmänheten, säger Sara Elvira Kuhmunen. 

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör