Sámenuorat illudedje Alaskas

Ledje Illumojit ja bohkosat Alaskas go sámenuorat oassálastte Árktalaš dálveriemuin. Oktiibuot 36 nuora besse nai vuosehit sin čehppodaga sihke spábbačiekčanšiljus ja čuoiganláhttuin. Leai nu somá ahte muhtin nuorat eai áibbašan ruovttu ollenge. 

– Mun livččen sáhttán leat dáppe guhkibut, dajai Freja Partapuoli.

Evelina Gunillasson Påve dahje Evelina Pope, nu got hárjeheaddjit gohččodedje su, birgii vuoitit njeallje golli. Maŋemus gilvvus, sáttačuoigamis, beasai Evelina čuoigat sámeleavggain molii.

TEXT OCH FOTO LARS-OLA MARAKATT

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.