Same Ätnam vill ha samiska på schemat

Thursday, 03 July 2008 14:18

Samiska nybörjarkurser bör finnas på alla Sveriges universitet och högskolor, för att samer som bor i städer inte ska tappa bort sitt ursprung.
–Idag finns det bara två universitet som har nybörjarkurser i samiska och det är Umeå och Uppsala, säger Kristina Nordling, styrelseledamot i Same Ätnam.

När riksorganisationen Same Ätnam hade sitt landsmöte i Härnösand, var de urbana samernas situation en av huvudpunkterna på agendan.
–Många flyttar idag till städer och lämnar det traditionella levnadssättet, men det finns väldigt lite forskning om deras situation, säger Kristina Nordling.

Enligt Same Ätnam är de statsprogram som idag finns, skapade för dem som bor kvar i de traditionella områdena, medan samer som bor i städer glöms bort.
– Det finns ett behov av en infrastruktur för barn, unga och äldre samer även i städer, därför bör man integrera samiska inslag i redan existerande svenska institutioner i städer, säger Kristina Nordling.

Inte minst inom skolan, anser Same Ätnam, som i flera resolutioner föreslår åtgärder för bland annat fler samiska förskolor och mer samiska teman i grundskola och gymnasium. Men även att de vuxna samer som förlorat sitt språk, ska få läsa samiska utan att förlora på det ekonomiskt.
–Många samer har aldrig fått möjlighet att lära sig sitt språk och idag finns inga särskilda studiemedel avsatta för dem som vill göra det. Det innebär att den som vill läsa samiska idag måste avstå från en del av studiemedlet, till skillnad från svenskar som redan kan sitt språk, säger Kristina Nordling.
Årets landsmöte var det femtioandra i ordningen och för första gången hölls mötet under en dag istället för två.

Text: ANNA WIKNER
Översättning: DAVID JONASSON

Foto: KATARINA HÄLLGREN
Bildtext:
Same Ätnams ordförande Lars-Nila Lasko.
Last Updated on Thursday, 03 July 2008 14:22

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör