Präst med samisk prägel

Friday, 22 October 2010 17:05

Luleå stift har återigen fått en samisk präst. Birgitta Simma är sedan i somras ny stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv i Luleå. Nu hoppas hon kunna synliggöra och främja den samiska kulturen inom Luleå stift.

Arne Andersson var tidigare samisk präst vid Luleå stift. Sedan han slutade har stiftet haft en handläggare med inriktning på de samiska kyrkofrågorna. Men sedan i somras finns återigen en samisk präst på plats. Än så länge på halvtid, men från och med nästa sommar kommer Birgitta Simma jobba heltid som stiftsadjunkt. I somras deltog hon i det samiska konfirmationslägret och började därmed så smått sitt kyrkoarbete i samernas tjänst.

Birgitta Simma är uppvuxen i Vittangi församling och är från Lainiovuoma sameby. Hon studerade till präst vid Uppsala universitet och har också studerat i Jerusalem. Sedan 1986 har hon arbetat som präst och har närmast tjänstgjort i Skellefteå församling, i Luleå domkyrkoförsamling och Örnnäsets församling.

Birgitta är nöjd över sitt senaste kall och menar att det är jätteviktigt att det finns samiska representanter på alla nivåer inom kyrkan. Att det finns behov av en samisk prägel i Svenska kyrkan råder det inga tvivel om, enligt henne.

– Det är viktigt dels för att vi har en flerspråkig kyrka idag. Samerna har funnits i kyrkan i alla tider och kyrkan behöver utvecklas och fördjupas både i gudstjänstliv och inom det kontextuella. Det är också viktigt att språket synliggörs, säger Birgitta som själv är samisktalande.

HON FRAMHÅLLER ATT försoningsarbetet mellan kyrkan och samerna behöver lyftas fram på ett djupare plan.

– För att en försoning ska kunna ske måste man lyfta fram och berätta historien. Det handlar om att synliggöra hur det har varit, men man kan inte stanna där, då hamnar man själv i offerrollen. Istället ska man gå vidare därifrån och ta reda på vad kyrkan kan göra för att människor i ord och handling kan känna att man menar allvar med att samerna har ett berättigande.

På vilket sätt det kommer märkas att Luleå stift fått en samisk präst vet hon i dagsläget inte, men hon tror inte det är ett lätt arbete hon tagit på sig.

– Jag har aldrig jobbat som samisk präst så bara det är annorlunda. Jag tror det finns många olika behov och många olika bakgrunder historiskt sett som gör att många människor känner sig sårade och diskriminerade.

Birgitta vet vad det innebär att tillhöra ett diskriminerat folk som samerna i många fall är och hon oroar sig över det faktum att samerna idag i stor utsträckning diskriminerar varandra när konflikterna vänds åt ett annat håll än de borde.

– Den trenden vill jag vända. Jag hoppas kunna medvetandegöra att det är lättare att kränka den som är i minoritet när man själv är i minoritet. Jag är medveten om att jag som samisk präst hamnar i en utsatt position. Men jag hoppas att människor förstår att min funktion som präst är till för dem och inte för mig själv.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Foto: PRIVAT

Översättning: MILIANA BAER
Last Updated on Monday, 25 October 2010 03:59

Copyright C 2010 Samefolket

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör