Patrik är sametingets nya kanslichef

Thursday, 27 May 2010 20:00

Han är elektrikern som blev nationell servicechef på Atlas Copco. I sommar lämnar Patrik Kansa gruvbranschen för att bli kanslichef på sametinget.

Om jag någon gång skulle byta jobb ville jag att det skulle vara i en helt annan bransch, så det här känns jättebra, säger han.

I slutet på april blev det äntligen klart vem som blir sametingets nya kanslichef efter Ulla Barruk-Sunna. 39-åriga Patrik Kansa från Kiruna tar över kanslichefsposten den 14 juli och lämnar därmed Atlas Copco där han jobbat sedan 2003. Patrik började sin yrkesbana som elektriker innan han blev servicechef på Altas Copco.

Efter sex år började jag känna att det var dags för nya utmaningar och då fick jag tjänsten som nationell servicechef för borrverksamheten.

Arbetet har inneburit att Patrik haft sju avdelningschefer och cirka 100 anställda att chefa över. Det nya jobbet innebär visserligen färre anställda men samtidigt en helt ny verksamhet att sätta sig in i.

PATRIK HAR FÅTT erbjudanden om andra chefsjobb tidigare, men när rekryteringsfirman som sametinget anlitat kontaktade honom i mitten på mars väcktes hans intresse.

Tanken mognade ju mer jag fick sätta mig in i jobbet och nu känns det jättebra. Jag har fått ett varmt välkomnande och alla jag pratat med verkar glada att jag fått jobbet.

Han medger att han än så länge inte är helt insatt i sametingets verksamhet. Patrik säger att han som många andra följt sametingets verksamhet från åskådarplats, men tycker det är positivt att sametinget får överta mer och mer uppgifter.

Jag har inte alla detaljer om sametinget idag, men jag tror att det är en respekterad och välskött myndighet och det verkar vara ordning och reda.

HAN HOPPAS KUNNA vara den som kör på styrelsen och vara en del i att beslut tas snabbare än vad de gjorts hittills, något som styrelsen också välkomnar, enligt Patrik.

De senaste åren har det varit en del turbulens internt på personalsidan och det är också något som Patrik tog upp under rekryteringsprocessen.

Jag kommer att reda ut vad det beror på och om det finns kvar konflikter måste det redas ut på en gång. Om medarbetarna inte är motiverade går det inte att jobba. Jag hoppas personalen är öppen och ärlig med mig.

Patrik Kansa är uppvuxen i Årosjokk och har samiskt ursprung från sin mors sida. När han var i 20-årsåldern fick han ärva ett renmärke av sin morbror i Laevas sameby.

Jag funderade ett tag på att satsa på renskötseln, men det blev inte så. Men det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag försöker vara med i renskogen på min lediga tid.

Om det är viktigt att sametingets kanslichef är same kan inte Patrik svara på.

Möjligen inger det mer förtroende bland samerna att kanslichefen är same, men mot övriga samhället tror jag mer det handlar om att man utför sina uppgifter på rätt sätt. Men jag kan ha fel.

Patrik har en samisktalande mor och han säger sig kunna samiska, även om han inte pratar flytande.

Men det är ett mål jag har, att i framtiden kunna ge intervjuer på samiska.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Foto: PRIVAT

Översättning: MILIANA BAER

Copyright C 2010 Samefolket

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör