Ny Bok, När världen upptäcker samerna (On Line förlag)

Tuesday, 15 March 2016 20:57
Det saknas förvisso inte skildringar av samer. Få folkgrupper är så väldokumenterade och genomanalyserade. Ändå finns plats för ständigt nya upptäckter, beskrivningar och överraskningar. Den senaste i raden är en diger volym med den samlande rubriken Sápmi i ord och bild 1 (On Line Förlag) med Kajsa Andersson som redaktör. Hon är docent i franska språket och litteraturen och har ett brinnande intresse för samisk kultur.

I Frankrike har hon bland annat varit redaktör för en uppmärksammad antologi på franska och engelska i tre delar, L’Image du Sápmi (Bilden av Sápmi). Serien har väckt berättigad uppmärksamhet och finns nu för första gången på svenska, kompletterad med en rad nyskrivet material.

I inte mindre än 35 artiklar beskriver 32 namnkunniga forskare och andra initierade Sápmi ur olika vinklar och perspektiv. Resultatet är en bred och variationsrik bild av Sameland, i historia och nutid, från sydsamiskt område till Kolahalvön i öster.

Svenska, franska, norska, finska, polska, ryska, amerikanska och kanadensiska skribenter lyfter fram och kommenterar tidiga resenärer, fotografer och andra spännande ämnen samtidigt som svensk och norsk samepolitik utsätts för kritisk granskning. Bland andra intressanta artiklar kan nämnas Eva Silvéns analys av den bild av samerna som ”lappologen” Ernst Manker förmedlar i sina många böcker och rapporter från 1900-talets mitt.

Till bokens förtjänster hör att den rör sig över hela Sameland. Vi är till exempel inte bortskämda med information om de ryska samernas situation. En annan fördel är att det nu finns kortversioner av avhandlingar som annars inte är så lättsmälta eller lättillgängliga. Det gäller bland annat Patrik Lanttos forskning om samerörelsen och lappväsendet, Åsa Össbos avhandling om vattenkraften i renskötselområdet, Gudrun Norstedts genomgång av lappskattelanden på Geddas karta från 1671 och Carina Lidströms artikel om Lappmarken och dess befolkning i berättelser från 1830-talet.

Sammantaget innehåller den rikt illustrerade antologin ett smörgåsbord av välskrivna, spännande och tänkvärda artiklar om Sápmi. Kvaliteten är genomgående mycket hög. Artiklarna är grupperade i ämnesområdena Historia och politik, Lapplandsresenärer, Lapplandsfotografer, Om samerna på Kolahalvön samt Språk, traditioner och forskning.

Och detta är bara början. Denna vackra och gedigna 600-sidiga volym följs i höst av del två.

BIRGER EKERLID

ÖVERSÄTTNING SARA MARIANA ÅSTRÖM

svensk text finns på www.samefolket.se

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör