Nils-Henrik ska utveckla Jokkmokk

Sunday, 29 March 2009 19:30

Nils Henrik Sikku är ny utvecklingschef i Jokkmokks kommun. Han ser många möjligheter för samiska verksamheter i kommunen.

Jokkmokks marknad 2009. Nils Henrik Sikku står mitt i Jokkmokk för att inleda en stipendieutdelning. Och han gör det på samiska, nordsamiska. Det är troligen första gången en kommunal tjänsteman använder samiska offentligt i Jokkmokk.
– Det är klart att jag använder det sättet för att understryka att vi talar flera språk här i Jokkmokk. Om samiska ska vara ett officiellt språk måste det också vara offentligt, säger han.

För några år sedan fick några av dem som sökte arbete i Jokkmokks kommun frågor om sitt samiska ursprung. Nils-Henrik fick dock inte den frågan när kommunens företrädare intervjuade honom.
– Jag tror att något har hänt. Trycket utifrån har ökat. Sverige har fått kritik för att man inte har skött samefrågarna, säger han.

Själv skulle han aldrig ställa en sådan fråga. Han konstaterar helt enkelt att etnicitet inte har något med att kompetens att göra.
– Naturligtvis påverkar olika aspekter i ens bakgrund vad man tycker och tänker, men det gäller inte bara etnicitet, utan också utbildning, arbetslivserfarenhet och annat.

Snarare menar Nils-Henrik Sikku att hans samiska ursprung kan vara en tillgång. Han kan ännu ett språk, känner till den samiska kulturen och har ett stort kontaktnät.
– Jag är själv uppvuxen med renskötseln och i Jokkmokk är renskötseln stor. Man brukar säga att Jokkmokk har 400 småföretag och av dem är 350 renskötselföretag.

Som utvecklingschef ansvarar han för vitt skilda områden som till exempel skoterleder, biltester, turismfrågor, integrationsfrågor, marknadsföring, vuxenutbildning och Murjeks järnvägsstation. Men vad är då egentligen utveckling?
– Det är att skapa något nytt, som helst leder fram till något bestående. Samtidigt är utveckling något som pågår hela tiden. Vi behöver en utveckling som gör att folk trivs här och kan fortsätta leva här.

Han ser att flera samiska verksamheter kan utvecklas och nämner livsmedelshantering, forskning om renskötsel, samisk utbildning, samisk hälsovård och samisk idrott.
– Och Jokkmokks marknad måste återfå sin forna storlek och betydelse. Det finns många möjligheter att utveckla Jokkmokk – nu gäller det att hitta nycklarna.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND
Last Updated on Sunday, 29 March 2009 19:30

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör