Minoriteter om genus och demokrati

Monday, 05 December 2011 23:16

Man kan inte uppnå demokrati om inte folket är jämställt. Därför var genus och demokrati temat för den femte minoritetskonferensen i regi av Norrbottens läns landsting och de nationella minoriteterna.

Sedan 2008 har landstingets kultur- och utbildningsavdelning i samarbete med de nationella minoriteternas organisationer arrangerat konferenser med fokus på minoritetsgrupperna samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar.

Närmare 100 personer hade samlats i Arvidsjaur i början på november för att under två dagar ta del av erfarenheter och diskutera kring temat genus och demokrati.

På plats fanns representanter för minoritetsgrupperna, forskare, kommunpolitiker och representanter från landstinget.

Bland de samiska inslagen fanns Ellacarin Blind från SSR. Detta med anledning av ett kommande projekt genom SSR, med finansiering från Folkhälsoinstitutet. Tillsammans med förbundsjurist Jenny Wik Karlsson ska hon resa runt på olika platser i svenska delen av Sápmi och föreläsa om rennäringslagen ur ett genus- och barnperspektiv. Första föreläsningen sker i Jokkmokk i samband med vintermarknaden.

– Vi ska lyfta upp vad som händer med samiska barn vid exempelvis skilsmässa eller om ena föräldern går bort.

HON BERÄTTAR ATT det i FN:s barnkonvention står inskrivet att barn till urfolk har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Något som inte är självklart med dagens rennäringslag.

– Det här är en viktig fråga som inte diskuterats öppet tidigare. Det har bara stannat på individnivå. Vi vill synliggöra resultatet av en gammalmodig lagstiftning.

Ellacarin säger att det i allra största grad handlar om en genus- och demokratifråga.

– Varken familjeperspektivet eller barnperspektivet finns med i nuvarande rennäringslagstiftning.

Hon var nöjd med konferensen och menade att genus och demokrati städigt är aktuella ämnen.

– Man lär sig alltid något nytt, får möjligheten att diskutera och också skapa nya kontakter. Däremot tycker jag det borde vara fler politiker här, både svenska och samiska.

Projektledaren Barbro Alatalo förklarar att konferensen är ett led i att synliggöra vad män och kvinnor inom de olika minoriteterna har för roller idag.

– Genus och demokrati hänger ihop. Har man fel genus och dessutom tillhör en marginaliserad grupp blir man maktlös. Det är svårt att uppnå demokrati om inte människor är jämställda.

I vilken form det fortsatta minoritetsarbetet kommer att fortgå återstår, enligt Barbro Alatalo, att se.

– Nu ska vi hämta andan och se vad nästa steg blir. Men det blir en fortsättning i någon form, så är det.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN

Bildtext: Ellacarin Blind, SSR, var en av föreläsarna under konferensen med temat genus och demokrati.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör