Med makt över koncessionssamerna

Länsstyrelsen i Norrbottens län har makten över koncessionsrenskötseln. Genom åren har myndigheten visat sina muskler ganska oblygt i relationen till både familjen Sunna och Muonio sameby. Sker någon förändring när nya tjänstemän tar vid? Tjänstemän som inte vill låta sig intervjuas, men som anonymt säger till Samefolket: ”Koncessionsrenskötseln gör den renskötande samen utsatt ” och ”en lappfogde lär upp en annan lappfogde som lär upp nästa”. I den här delen av vår artikelserie om koncessionrenskötseln och familjen Sunnas sista renmärke zoomar vi in länsstyrelsens roll. Vi förmedlar ett urval av vad som finns i dokumenten och intervjuar chefen för länsstyrelsens naturresurs- och rennäringsenheter, Gunilla Manbré, forskaren Kristina MacNeil och tidigare rennäringsdirektören Jan-Ivar Rönnbäck. 

”Så länge det fungerar hör länsstyrelsen inte mycket från verksamheten. Idag har vi inte ett enda pågående ärende om vitesföreläggande inom koncessionsrenskötseln. Och det är inte länsstyrelsens uppgift att bedöma huruvida sedvana eller inte föreligger,” säger Gunilla Manbré, chef för länsstyrelsens naturresurs- och rennäringsenheter.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör