May-Britt startar Samelands fria universitet

Friday, 23 October 2015 23:29
UTBILDNING May-Britt Öhman har en vision, ett samiskt universitet på svensk sida, med Jokkmokk som huvudort. Som ett första steg har hon tillsammans med arkeologen Gunilla Larsson startat Samelands Fria Universitet. Än så länge finns det mer som ett koncept, men en start med workshop och föreläsningar i Jokkmokk har universitetet hunnit ha.

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO TOR L. TUORDA

Det som tidigare bara har funnits som ett tankefoster har nu tagit sina första stapplande steg. I september drog Samelands Fria Universitet igång i Jokkmokk. Huvudföreläsare var Francis Wyld, som tillhör martufolket i Australien och jobbar på Wirltu Yarlu Aboriginal Education, University of Adelaide. Men hjärnan bakom Samelands Fria Universitet är May-Britt Öhman, forskare vid centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

– Jag och Gunilla Larsson, som är arkeolog, började känna att det skavde lite att alltid representera Uppsala universitet eller Stockholms universitet, eller så, och det var där tanken på att skapa en annan plattform föddes, berättar May-Britt Öhman.

Hon menar att de svenska universiteten alltid är en del av kolonial struktur och samtliga dessutom ligger antingen långt söderut, eller, som i fallet med universiteten i Umeå och Luleå, vid kusterna. Inlandets perspektiv kommer på undantag och det var för att få vända på perspektiven som tanken på ett samiskt universitet föddes.

– Det trots allt från inlandet som resurserna tas och också har tagits för att bygga upp universitet söderut, påpekar May-Britt Öhman.

– Vi har fått stöd från Uppsala universitet till Samelands Fria Universitet, men som same och forskare kan det kännas lite som att vara i monstrets mage att vara här, i Uppsala. Det är frustrerande att veta att det finns en massa rasbiolgiska bilder och samiska skelett här.

UTÖVER DEN tveksamhet May-Britt Öhman känner på grund av de svenska universitetens arv, så grundar sig initiativet till Samelands Fria Universitet också på en vision om ett fysiskt samiskt universitet på svensk sida. Hon konstaterar att det idag inte finns någon urfolksforskning i Sverige som leds av samer.

– När jag pratar om det här säger många att vi ju redan har Sámi Allaskuvla i Guovdageaidnu. Ja visst, så är det ju, men jag ser inte det som något motsatsförhållande, utan snarare att det behövs fler som kan samarbeta. Ett samiskt universitet på svensk sida, med Jokkmokk som huvudort, kan bidra med att bredda perspektivet och ifrågasätta svensk akademi.

SAMELANDS FRIA UNIVERSITET finns än så länge i första hand som ett koncept. Det finns en webbsida och en facebooksida och så har då ett första seminarium med rubriken Mijá Basse Saje genomförts i Jokkmokk. En helg som May-Britt Öhman upplevde som mycket positiv.

– Det var många som var med kortare eller längre stunder, men alla var positiva och signalerna vi fick var att det är viktigt.

Genom Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, där May-Britt Öhman är anställd, och Silbonah Sámesijdda, har projektpengar för Samelands Fria universitet sökts. Några medel har dock inte beviljats ännu. En diskussion pågår också om huruvida konceptet ska ombildas till en föreningen eller en stiftelse.

– Tanken med det är att behålla kontrollen över det här, så att inte andra tar över konceptet och förvanskar det. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i strukturer, så vi får se vilken väg det tar. Men för mig är det här redan verklighet. Det är ett inspirerande och nytänkande. Och när det gäller det rent fysiska samiska universitetet, så har jag gett mig själv till ålderspensionen att förverkliga det.

Bildtext:

May-Britt Öhman är en av grundarna till konceptet Samelands fria universitet. Det långsiktiga målet är ett fysiskt universitet med samiskt majoritet och huvudsäte i Jokkmokk.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör