Liberal framhåller subsidiaritetsprincipen

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Daniel Strandlund från Älvsbyn företräder Klassiskt Liberala Partiet och skriver här om den så kallade subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprinicipen, som innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Åsikterna som framförs i texten är helt och hållet insändarskribentens egna. 

Alla beslut ska tas så nära dem som påverkas av besluten som möjligt. Subsidiaritetsprincipen, en av EUs grundpelare, är så viktig för Klassiskt Liberala Partiet att vi önskar att omedelbart lämna unionen. Men tyvärr är det inte en EU-valsfråga, utan en riksdagsfråga då vi genom grundlagen är tvingad att vara medlemmar. Även om Sverige väljer ett parti som vill lämna har tidigare “liberala” styren försvårat så mycket det bara går att göra Sverige fritt från främmande makt.

SVERIGE SKA ta beslut om saker som påverkar Sverige, Norrbotten där jag bor ska ta beslut om saker som påverkar Norrbotten och du ska få ta beslut om sådant som påverkar dig. Mest makt i hela den hierarki av beslutsfattande ska vara i individens händer, inte hos anonyma okända politiker 100-tals mil bort du aldrig kommer kunna träffa eller ens ifrågasätta.

SAMER HAR sedan minst 1600 talet blivit tvångsförsvenskade av svenska staten till en sådan grad att man nöjer sig med lite riktade bidrag, en samisk riksdag utan makt (men det låter ju jättefint…), vara riksintresse på papper men när ett gruvbolag lobbar våra kära makthavare spelar det ingen roll. Hur kan en sådan rik och stolt kultur som samer låta staten strössla lite bidrag på några få delar av den samiska kulturen och sedan vara nöjda samtidigt resten tynar bort i glömska? 

SAMER SKA bestämma om sina skogar, samer ska bestämma över sina sjöar och samer ska bestämma över sig själva. Låt inte EU, Sveriges riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller något fint dokument diktera vad en same är.

Daniel Strandlund

Nr 2 på Klassiskt Liberala Partiets EU-valsedel