Kulturfestival utan gräns

Sunday, 26 October 2008 13:23

Likt trädens skiftande färgprakt i den höstklädda lövsalen bjöds besökarna på en palett av aktiviteter under de samiska kulturdagarna som genomfördes i Funäsdalen.

Text och foto: MARIT MANFREDSDOTTER

I slöjdsalen på skolan sjuder det av liv och rörelse. Laila Wilks, själv designer och konsthantverkare finns på plats bland barn och ungdomar som ivrigt tagit sig an uppgiften av skapande.
– Här behövs ingen ledsagning, säger Laila och skrattar. När fantasin får flöda fritt händer det fantastiska ting med oss människor.

Vid ett bord utanför en av utställningssalarna har Malin Ripa och Morten Tøndel hittat en stunds vila. De ger besked om att närmare 130 barn finns med på de olika arrangemangen men att även vuxna får sin del av kakan genom föreläsningar, filmvisning och lektioner i det fria.
– Hela syftet med festivalen är att skapa en mötesplats för samer där vår kultur och vårt språk får en plattform att växa från, säger Morten. Ett exempel på detta är Språkbadet som nyligen genomförts i Mittådalen med deltagare från både Sverige och Norge där det sydsamiska språket stått i centrum.

På plats i Funäsdalen fanns även Ingvar Karlsson, docent i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans föreläsning om minoriteters fara att hamna i ohälsa på grund av kommunikationssvårigheter med utgångspunkt i kulturkrockarnas besvärliga körfält väckte starka känslor och många diskussioner. Växternas kraft förmedlade Greta Huuva på ett nära och inspirerande sätt dels i föreläsningsform dels mitt i naturen där hon tog med deltagarna på en upptäcktsfärd runt husknuten där örter med allehanda goda egenskaper i parad stod uppradade för besökarna.
De åtta årstidernas folk bevisade än en gång att den samiska kulturen är rik i utryck och mångfald.

Bild:Festival1a: Malin Ripa, Funäsdalen och Morten Tøndel, Röros har funnit ett koncept som fungerar.

Bild:Festival2: Maj-Doris Rimpi har varit borta från utställningsscenerna under 15 år då hon vårdat sina till åren komna föräldrar, så återseendet av hennes konst väckte stor uppmärksamhet i Funäsdalen.

Bild:Festival3: Från scenen på ”Veras Steakhouse ” i Funäsdalen kunde besökarna njuta av både Solveig Andersson och Jon-Henrik Fjellgren som båda härstammar från Mittådalen.
Foto: EVAMÄRTA GRANQVIST

Bild:Festival4: Barbro Poggats konst rönte stor beundran och trots att konstnärinnan inte själv fanns på plats var utställningen mycket välbesökt.

Bild:Festival5: Under festivalen pågick Work-shops runt om i Funäsdalen där färg och form, hård och mjukslöjd, drama och dans stod på programmet. Genomgående i alla momenten fanns de samiska färgerna och den samiska traditionen, även om skaparkraften försatts på fri fot.
Last Updated on Sunday, 26 October 2008 13:30

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör