Kapitlet om samer borde inte ha publicerats

Karin Bojs och Peter Sjölunds bok Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren har fått stor uppmärksamhet som i Sameradion och SVT:s lokala nyheter Nordnytt. De har kommit med påståendet att samer och svenskar har samma ’pappor’. Med detta menas arv av den manliga Y-kromosomen via far, farfar, farfars far osv. De ska alltså dela arvsmassan på fädernet genom så kallad Y-haplogrupper.
   
Karin Bojs och Peter Sjölunds bok Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren har fått stor uppmärksamhet som i Sameradion och SVT:s lokala nyheter Nordnytt. De har kommit med påståendet att samer och svenskar har samma ’pappor’. Med detta menas arv av den manliga Y-kromosomen via far, farfar, farfars far osv. De ska alltså dela arvsmassan på fädernet genom så kallad Y-haplogrupper.
    Samer ska enligt dem tillhöra haplogrupp I1 till 26%. Från denna Y-haplogrupp härstammar en stor del av den manliga delen av skandinaver såsom svenskar och norrmän, men också finnar. De två författarna har utgått från en studie från år 2004 av 127 samer, plus 19 till vilka de hittat i en dna-släktforskardatabas. Samer ska också tillhöra haplogrupp N1c med 47%, till haplogrupp R1a med 11% och till R1a med 4%. De två senare haplogrupperna finns också hos skandinaver. Det är detta som gjort att de två författarna hävdar att samer och svenskar har samma ’pappor’.
    Det kom emellertid en genstudie av genetikerna Max Ingman och Ulf Gyllensten år 2006 som visar att nästan ingen av de 290 undersökta samer i Sverige tillhör haplogrupp I. Studien skiljer på nordsamer, sydsamer i renskötseln och sydsamer utanför renskötseln. Endast 3,3% av sydsamer utanför renskötseln tillhör haplogrupp I. Ingen av de andra samiska grupperna i Sverige tillhör den. Senare studier av svenskar har visat att många dessutom tillhör haplogrupp I2 och inte I1. Haplogrupp I ska enligt genforskning ha uppstått i dagens sydliga delar av Norge och nådde dagens Sverige så sent som 1.400 f.Kr.
    Bojs är medveten om denna studie, men har bortsett ifrån den eftersom den främst fokuserar på mitokondri-dna, alltså arv på mödernet. Jag anser att det är oetiskt att utelämna studier man vet finns även om den visar ett helt motsatt resultat av ens egen studie, eftersom aktuell studie faktiskt undersökt genanknytning till haplogrupp I.
   
EN ANNAN studie, också från år 2006, av 38 Jokkmokkssamer visar att förekomsten av haplogrupp I hos dem beror på invandring söderifrån till Luleå kustområde på 1300-talet. Inslaget av haplogrupp I1 hos samer beror alltså på sen invandring i samers genetiska historia. Samer som egen folkgrupp kan arkeologiskt spåras tillbaka till 1.000 f.Kr., alltså hela 2.300 år före haplogrupp I1 blev ett genetiskt inslag hos samer. Och de samerna hade naturligtvis fäder, annars hade de ju inte ens existerat. Och det Y-haplogruppinslaget hos samer är främst N1c.
    N1c uppstod i dagens södra Sibiren 15.000 för år sedan. Denna haplogrupp återfanns också hos västerbottningar i samma studie som nyss nämnts, och förklaras med att inslaget kom norrifrån, alltså från samer. Den ’pappan’ som tillhör haplogrupp N1c hos svenskar (i norra Sverige) kommer alltså närmast från samer. Haplogrupp N1c är subgrupp till haplogrupp N som uppstod i det som idag är Kambodja.
Haplogrupperna R1a och R1b som finns hos både samer och svenskar är subgrupper till haplogrupp R och blev egna för 25.100 år sedan. Haplogrupp R uppstod i norra Asien. R1a dominerar i dagens västra Ryssland och östra Europa och R1b i västra Europa, fast det finns också ett mindre område i dagens västra Ryssland med en stark dominans av R1b.
   
BOJS OCH SJÖLUND skriver också om flaskhalseffekten hos samer. Begreppet betyder att en liten grupp människor fått barn med varandra, oftast på grund av de varit geografiskt isolerade. Effekten syns oftast genom förekomsten av olika genetiska sjukdomar. Nyare genforskning har dock visat att haplogrupp I är drabbad av flaskhalseffekten genom upptäckten av hela 300 genmutationer. Om detta nämns inget i boken. Samer har få genetiskt överförbara sjukdomar som cancer, MS och hjärt- och kärlsjukdomar och inga inavelssjukdomar. Till exempel vill Norska benmärgsbanken att samer ska donera benmärg på grund av den låga frekvensen av MS i folkgruppen. Hjärt- och kärlsjukdomar hos samer idag beror antingen på livsstil eller på geninslag från främst finnar där sjukdomar finns ärftligt. Samer är däremot känsliga för till exempel HIV liksom asiater.
    Bojs och Sjölunds kapitel om samer innehåller så många felaktiga påståenden, oriktiga tolkningar och uteslutande av genforskning som visar på helt andra slutresultat än dem de valt att publicera, att det inte borde ha publicerats överhuvudtaget.

Karin Granqvist