Jenny är ny ordförande för FSC

Saturday, 04 July 2015 01:10
SKOGSBRUK De närmaste två åren är det SSR:s förbundsjurist Jenny Wik Karlsson som håller i rodret för svenska FSC, Forest Stewardship Council. Wik har nämligen valts till ordförande för föreningen. FSC är en märkning som ska garantera ett ansvarsfullt skogsbruk och Jenny Wik Karlsson menar att organisationen kommer att bli tydligare i de sociala frågorna.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Eftersom skogsbruket har en stor påverkan på det samiska bruket av markerna har SSR valt att engagera sig i organisationen FSC. FSC är en internationell organisation och märkning, som bygger på att företag inom skogsbranschen frivilligt åtar sig att följa vissa regler som ska garantera att skogsbruket är såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt hållbart. Och för den svenska föreningen har nu SSR:s jurist Jenny Wik Karlsson som första kvinna valts till ordförande.

– SSR är engagerade utifrån det faktum att lagstiftningen för skogsbruket är bristfället när det gäller skydd för det samiska bruket av markerna. Även om vi inte är nöjda med FSC fullt ut, så är det bland annat tack vara organisationen som vi idag också har samråd för skogsmark som ligger utanför rennäringens åretruntmarker, säger Jenny Wik Karlsson.

FSC är organiserat i tre så kallade kammare – den sociala, den ekonomiska och ekologiska. SSR tillhör den sociala kammaren och att Jenny Wik Karlsson nu har valts till ordförande är, säger hon, ett bevis för att de socialt relaterade skogsbruksfrågorna ska få större utrymme inom FSC.

– En fördel med FSC är också att certifieringen ska omfatta hela produktionskedjan och att organisationen är internationell. Här finns bland andra stora uppköpare som Ikea och Rausing och i alla fall utomlands bryr sig människor om sådana här frågor, säger Jenny Wik Karlsson.

De frågor hon menar är bland annat vilken hänsyn skogsbolagen tar till urfolksrätt, arbetsrättsfrågor, miljöhänsyn med mera. En viktig del i FSC-standarden är spårbarhet, det vill säga att den råvara en produkt är tillverkad av ska gå att spåra tillbaka till sitt ursprung.

FSC har ibland anklagats för att vara tandlöst och för några år sedan valde Naturskyddsföreningen att avsluta sitt medlemskap i organisationen. Jenny Wik Karlsson är medveten om kritiken, men konstaterar att det är det system som finns vid sidan av lagstiftningen. Det är ett marknadsverktyg och hon menar att de ofta reagerar snabbare än politiken.

– Om marknaden själv tar upp de här frågorna kan det påverka lagstiftningen. Det hade förstås varit önskvärt om staten hade velat skydda våra rättigheter i förhållande till skogsbruket, men politik tar tid.

Som ordförande är Jenny Wik Karlssons vision att synliggöra urfolksrättigheter inom FSC.

– Och förstås att få bolagen med på den båten – får vi inte det så blir det svårt.

Bildtext:

Jenny Wik Karlsson, jurist på SSR, är ny ordförande för svenska FSC, en märkning som ska garantera att produkter kommer från ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. ”Jag vill synliggöra urfolksfrågorna inom FSC och förankra dem hos skogsbolagen”, säger Jenny Wik Karlsson.

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör