Inget bemötande av regeringen

Tuesday, 31 October 2006 09:41

I Samefolket nr 3 i år framförde jag kritik bestående av skamlighet när det gäller regeringens hantering av ILO nr 169 genom minister Ann-Christine Nykvist.
När det inte kommit något bemötande från regeringen, så tvingas jag konstatera att detta beror på maktens arrogans.
Jag förväntar mig nu inget bemötande och därmed fortsatt övermod i maktutövningen och avslutar härmed denna sak.

Bengt Johansson
Borrby