Inez är Sametingets nya kanslichef

Friday, 07 December 2012 21:51
SAMETINGET Hon har jobbat på Sametinget sedan starten 1993, bland annat som ekonomichef och den senaste tiden som tillförordnad kanslichef. Sedan 1 november är Inez Svonni Fjällström Sametingets ordinarie kanslichef. Ett jobb som hon inte utan tvekan tackade ja till.

Text KATARINA HÄLLGREN

Tillsättandet av en ny kanslichef har varit en långdragen historia. Den förra chefen Patrik Kansa lämnade sin tjänst i april 2011. Sedan dess har flera av de ordinarie anställda fungerat som tillförordnade kanslichefer medan rekryteringsprocessen pågått.

Den 1 november tillträdde Inez Svonni Fjällström på den post som hon suttit på de senaste tio månaderna.

Under den tiden har Sametingets styrelse tillsammans med ett bemanningsföretag ägnat sig åt rekryteringsprocessen. I höstas fick Inez Svonni Fjellström erbjudandet om att bli ny kanslichef. Ett erbjudande som hon vid en första tanke inte alls var intresserad av.

Det fanns inte i mina tankar. Jag gillar det jag hållit på med, redovisning och ekonomi. Jag har jobbat 20 år på Sametinget och utmaningarna är slut för min del, jag vill ha lugn och ro.

Men, säger hon, samtidigt vaknade tävlingsmänniskan i henne.

Jag tänkte om och gick med på ett förordnande på två år. Då kan jag satsa och få stabilitet och lugn på Sametinget, sedan finns det säkert nya kanslichefsämnen som står på tur och kan ta över.

Inez räds inte den turbulenta tid som varit de senaste åren och menar att det finns klara regler för vad kanslichefen ska göra. Hon menar att kanslichefen jobbar under styrelsen och att det är styrelsen och plenum som ska ange mål och visioner för verksamheten och kansliets personal ska utifrån det bryta ner dessa i deras verksamhetsplaner. Det finns reglerat i arbetsordningen.

Vi är statstjänstemän och får förhålla oss till det. Men visst finns det ibland gråzoner när det gäller vem som är ansvarig för vad.

Hon säger att det uppstår oklara roller eftersom Sametinget både är ett folkvalt organ och en myndighet.

Det är ingenting som jag är bekväm med, men det är heller ingenting som Sametinget kan kritiseras för och jag vet inte hur det ska lösas. Det kanske är upp till departementet.

Utifrån den situation som är idag så menar hon att personalen får jobba på så gott det går.

Man får förändra det man kan och acceptera det man inte kan förändra.

Hennes styrka tror hon är att hon jobbat på Sametinget sedan starten. Inez Svonni Fjällström säger sig veta vad jobbet innebär, hon sitter på erfarenhet och jobbar utifrån att hon, tillsammans med personalen, ska få till en stabil organisation. Hon beskriver Sametinget som en spännande organisation.

Vi har startat med i stort sett ingenting. De första åren hade Sametinget två-tre anställda och nu är vi runt 50 stycken. Vi har ett brett arbetsfält. Vi fick nya arbetsuppgifter 2007 när rennäringsfrågorna överfördes på Sametinget. Vi har startat samer.se och minoritet.se och nu ska vi sätta igång arbetet med nämnder i Sametinget. Vi gör så mycket roligt och det är spännande att ha varit med från början.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör