Helt ny styrelse i Same Ätnam

Se framåt och hitta tillbaka. Så vill Same Ätnams nyvalda ordförande Marita Granström arbeta.

– Det här är den äldsta samiska organisationen, och den behövs. Kanske har vi tappat bort oss ibland, men vi ska försöka ta ideologin tillbaka dit där den hör hemma, säger hon. 

Marita Granström är Riksorganisationen Sáme Ätnams nya ordförande.
FOTO PRIVAT

Årets landsmöte för Riksorganisationen Same Ätnam hölls i Orrestare/Örnsköldsvik. Ett väldigt annorlunda Landsmöte, där ungefär hälften av deltagarna befann sig på annan plats. 

– Det var speciellt, men det fungerade. Vi använde en tjänst för videomöten som heter Zoom, och röstningen skedde i Percap. De allra flesta tyckte att det var en bra lösning, och alla kunde se röstningen, både de som var hemma och de som var på plats, säger Marita Granström. 

Orsaken till denna lösning är förstås den pågående pandemin. Men Marita Granström utesluter inte att man även vid framtida Landsmöten erbjuder möjlighet att delta via länk. 

– Kanske kan och vill fler medlemmar vara med på det sättet, beroende på var man bor är det inte alltid så lätt att resa. 

Same Ätnam har en turbulent tid bakom sig. Förre ordföranden och flera styrelseledamöter hoppade av sina uppdrag, och sedan i början av januari har organisationen drivits av en tillfällig styrelse, med Marita Granström som tillförordnad ordförande. Marita Granström vill inte fördjupa sig i vad som har hänt. 

– Det som har varit har varit. Vår uppgift som tillfällig styrelse var att få ihop landsmötet, och vi var tydliga med att vi ställde våra platser till förfogande i och med det mötet. 

Vid mötet blev Marita Granström formellt vald till Same Ätnams ordförande. Nu vill hon se framåt och, som hon själv uttrycker det, ta organisationen och ideologin tillbaka dit där den hör hemma. 

– Jag upplever det som att organisationen har tappat bort sig ibland. Same Ätnams roll är att bevaka alla samers intressen i olika frågor, främst kultur. Det behövs en organisation för de samer som står utanför samebyarna. Men ibland kanske vi har försökt för mycket, och den utveckling som skett har på ett sätt lett till en avveckling. Det har gått åt fel håll, organisationen har ingen personal, inget kansli och det har funnits tankar om sammanslagningar. Men för mig är det självklart att Same Ätnam ska vara en egen organisation. 

Den nyvalda styrelsen, som förutom Marita Granström består av Stefan Mikaelsson, Joakim Påve, Veronica Ekeke, Liz-Marie Nilsen, Margareta Påve och Mikael Jakobsson, har av förklarliga skäl inte hunnit med några konkreta satsningar. 

– Nej, men vi har en del tankar och planer. Först och främst vill vi förbättra kontakten med medlemmarna, och ta hand om dem. Vi vill också veta vilka förväntningar de har på oss, så att vi kan försöka leva upp till dem så gott vi kan.

Marita Granström ser ekonomin som den största utmaningen. 

– Vi har ett bidrag från Sametinget, men vi måste också söka mer pengar för att kunna driva verksamhet. 

En av de idéer som den nya styrelsen ska ta itu med är en utställning med dräkter och föremål ur Same Ätnams samlingar. 

– Det finns en väldigt fin slöjdsamling och ett antal dräkter som vi skulle vilja visa. Många söker sig tillbaka till sin kultur och sina rötter, och då är det värdefullt att kunna se hur de olika dräkterna ser ut. Vi ska undersöka möjligheterna att ordna en utställning på Skogsmuseet i Lycksele, säger Marita Granström.

TEXT MARIANNE HOFMAN 

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör