Femfaldigt vernissage på Ájtte

Lena Viltok, Katarina Spik Skum, Katharina Unga, Karolina Sevä och Lise Tapio Pitja på efterlängtad vernissage för sin utställning Biktalit.

Ájtte museum slog på stort inför Jokkmokks vintermarknad och öppnade hela fem utställningar på en och samma eftermiddag. Där var två gånger slöjd, två gånger fotografi och en gång arkitektur. Och fullsatt i bänkarna i Gamla Hallen.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Utanför Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum har arkitekten Joar Nango byggt upp sin installation, Girjegumpi, et samiskt arkitekturbibliotek. Han byggde det för att han tyckte att samlad litteratur om samisk arkitektur saknades. Men därinne, säger han, finns också politisk och filosofisk litteratur.

Nangos Girjegumpi var en av fem utställningar som öppnade på Ájtte mitt under marknadsveckan. En annan var den fotoutställning med bilder av Ájttes fotograf Jan Gustavsson, som under många år fotograferat marknadsbesökare. Under årets marknad ställdes ett stort urval av fotografierna ut under titeln Klädd för marknad.

I den andra fotoutställningen är det Hans Jonsson som stått bakom kameran. Och inte bakom vilken kamera som helst. För när digitaliseringen tog fart valde Hans Jonsson att göra tvärtom – han backade och började våtplåtsfotografera, det vill säga ta bilder på plåtar preparerade med silverlösning just innan fotograferingen sker och som sedan framkallas direkt på plats. Och det han bland annat har fotograferat är samtida samer, i till exempel Svaipa sameby. 

– När jag träffade Sara Ajnnak frågade hon mig om jag är rasbiolog, eftersom jag hade samma utrustning. Men för mig handlar det här om en passion för fotografi och en nyfikenhet på Sveriges urfolk, så tack alla som öppnade sina hem för mig och min stora kamera.

TVÅ AV DE utställningar som öppnade under marknaden handlar om duodje. Den ena beskriver AIDA-projektet, som är ett samarbete mellan Ájtte på svensk sida, Sámi allaskuvla på norsk sida och Sámi arkiiva på finsk. AIDA står för Arctic Indegenous Design Archives och går bland annat ut på att upprätta slöjdarkiv, hålla workshops och beskriva slöjdarnas arbetsprocesser. Sámi Duodjis styrelseordförande Solveig Labba berättade under vernissagen att Sámi Duodji har överlämnat sin slöjdsamling till Ájtte och AIDA-projektet.

– På det viset blir slöjden tillgänglig för de yngre, så att de har en skattkista att öppna. 

Och så var det då dags för utställningen Biktalit. Samefolket har i film följt slöjdarna Lena Viltok, Lise Tapio Pittja, Katharina Unga, Karolina Sevä och Katarina Spik Skum på deras väg mot vernissagen. Lise Tapio Pittja berättade om auktionen till stöd för Jovsset Ánte Sara som norska staten har beslutat ska slakta en stor del av sin renhjord och alla fem mjukslöjdarna konstaterade att det kändes bra att vernissagedagen var kommen. 

De fyra inomhusutställningarna visas på Ájtte till den 6 mars.B

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör