Duodji som en försonande fläta

För Laila Susanna Kuhmunen är duodji ett sätt att uttrycka sig. Men duodjin kom också att bli en akademisk bana, med många års studier på Sámi Allaskuvla i Guovdageaidnu. 

Laila Susanna Kuhmunen söker via duodji och konst att minska spänningarna mellan olika grupper av samer i jokkmokksområdet.

När det blev dags att skriva masteruppsats gav hon sig in i ett känsligt ämne. Genom duodjin ville hon undersöka relationen mellan de nordsamer och lulesamer som idag lever på samma marker. Bland annat i hennes egen sameby, Sirges. Bland hennes alster finns en hybrid av en lulesamisk kvinnokolt och en dito från Karesuando. I koltens långa släp förenas de båda duodjitradtionerna och symboliskt också människorna i dagens Sirges sameby, som behöver varandra och samarbetar för att renskötseln ska fungera. ”Jag har funderat över trauman som uppstod när de här grupperna möttes. Såren kanske har läkt, men tiden har skapat fördomar och etablerat synsätt som gör att man vidmakthåller fraktioner mellan grupperna och att där finns en nepotism. Inom samebyn talas det aldrig offentligt om hur tvångsförflyttningarna påverkar situationen idag. Och jag undrar hur länge detta ska påverka oss,” säger hon.

TEXT ÅSA LINDSTRAND

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör