Bildtexter Girjas bildsida

  1. Högsta domstolen tar upp mål som är av principiell betydelse. Under hösten har Girjasmålet avhandlats i den här byggnaden.
  2. Advokaten Peter Danowsky och samebyordföranden Matti Berg har företrätt Girjas i målet om jakt- och fiskerätten.
  3. Sáminuorra och Sametingets ungdomsråd bjöd in samiska ungdomar att lyssna till förhandlingarna i HD. Intresset var stort till exempel när juristen Malin Brännström förklarade juridiken.
  4. Matti Berg, Ylva Sarri och statens advokat Hans Forsell på väg in till förhandlingarna. 
  5. Matilda Rikko bakom den anrika domstolens galler.
  6. Paus i förhandlingarna. 
  7. Advokaterna Jonas Löttiger och Hans Forsell har företrätt staten genom alla instanser.
  8. Åhörarna var så många under HD-förhandlingens sista dagar att de fick turas om att lyssna i rättssalen.
  9. SSR:s ordförande Åsa Larsson Blind var på plats under statens slutplädering.
  10. Sametingets rennäringsnämnds ordförande Marita Stinnerbom i samtal med Matti Berg.
Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör