Thursday, 28 May 2015 17:16
MILITÄRÖVNING Varför diskuteras inte värdlandsstödavtalet och NATO-ländernas testbombningar och den pågående NATO-övningen, ACE, Arctic Challenge Exercise som pågår under tiden 25 maj-4 juni i Norrlands inland, Sameland? Vi är oroliga för att dessa stora, och för vårt land, så avgörande frågor inte diskuteras mer i massmedia och av politiska företrädare.

En tredjedel av Sveriges yta tas i anspråk för avancerade militära övningar med mer än 100 plan i luften. Denna del av Sverige utgör en unik natur i Nordeuropa och under denna tid häckar fåglar och renkalvar föds. Samer och andra näringsidkare förbises.

Den svenska försvarsmakten kan stänga av luftrummet, när de vill och till exempel hindra flygning i området.

Varför tillåter svenska staten sådana övningar, när Sverige inte är medlem i NATO? En sak är klar att svenska staten får rejält betalt. För utförlig information och bakgrund rekommenderas magasinet FILTER, april-majnumret 2015.

Den 28 augusti beslutade den dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska partiet att Sverige skall underteckna ett avtal om så kallat värdlandsstöd med NATO (Host Nation Support). Därefter undertecknade ÖB avtalet på Natotoppmötet i Wales den 5 september 2014. Detta avtal ska behandlas av riksdagen under våren 2016. Det betyder att det finns tid till att väcka opinion och stoppa planerna med värdlandsstödavtalet och prata med och påverka riksdagspolitikerna.

Värdlandsstödavtalet innebär att NATO tillåts att ha trupper och vapen, till och med kärnvapen på svensk mark och i svenskt luftrum.

VÄRDLANDSSTÖDSAVTALET INNEBÄR att Sverige ska öppna gränserna för NATO-operationer, övningar och testning av vapensystem. Vidare ska NATO kunna få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig. Sverige förpliktigas att ge stöd åt NATO i alla lägen, till exempel kan Sverige användas som bas för angrepp på tredje land. Avtalet innehåller bestämmelser som strider mot svensk grundlag. NATO:s trupper ska inte kunna dömas för brott begångna i Sverige.

Allt detta är oroväckande. Sverige har haft 200 år av fred om vi bortser från insatsen med svenska trupper i Afghanistan. Den formella alliansfriheten hotas med värdlandsstödavtalet liksom Sveriges säkerhet. Sverige kan spela en mycket större roll i fredssamtal i stället för att stödja krigsorganisationen/försvarsalliansen, NATO.

Fredshandlingar skapar fred och krigshandlingar skapar inte fred.

Fredsälskare

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör