”Vi måste samarbeta”

Klimatförändringarna är här. Temperaturerna i norr har ökat med 2,5 grader och mängden snö och isiga förhållanden gör det svårare för renägarna. Fler och fler väljer att utfodra. Men det är inget som sametingets styrelseordförande vill. 

– Renen ska ge mat åt människan, inte tvärtom. Det är så jag är uppvuxen, säger Per-Olof Nutti. 

– Jag förstår att det är svårt att utfodra i inhägnader för renar behöver snö och vatten och det kan uppkomma sjukdomar som även smittar andras renar. Nyckeln måste vara att de pratas sinsemellan om dessa saker. För blir det konflikter inom samebyarna är det lätt att det hela faller, säger Per-Olof Nutti. 

Ända sedan han blev styrelseordförande i Sametinget har han propagerat för renskötseln borde klimatkompenseras istället för att, som det är idag, få katastrofstöd. Men svaret från regeringen har uteblivit. 

– Dessvärre finns det inget annat än att renägarna får 50 procent av foderkostnader idag, säger Per-Olof Nutti. 

Han har uppmärksammat att företag har lätt att besluta om att betala för foderkostnader om det tillexempel är tal om nya vindkraftsetableringar. Det är inget han förordar: 

– Om vi fortsätter så här och exploatörer ser att det är möjligt då sätter vi oss själva i en sits vi aldrig kan ta oss ur. 

Han säger sig ha försökt med att även få fram pengar till dem som väljer att avstå från att utfodra renar och fortsätta med traditionell renskötsel istället: 

– Min syn är att vi så länge som det bara går ska hålla fast vid naturbete. Det i sin tur kräver betesmarker. Vi måste stoppa intrången som till exempel fria skoteråkningen och fyrhjulingtrafiken. 

Han ser stora utmaningar för samebyarna och menar att kommunikationen mellan dem som utfodrar och dem som inte gör det är en nyckel till att det ska kunna fungera i framtiden. 

– Jag förstår att det är svårt att utfodra i inhägnader för renar behöver snö och vatten och det kan uppkomma sjukdomar som även smittar andras renar. Nyckeln måste vara att de pratas sinsemellan om dessa saker. För blir det konflikter inom samebyarna är det lätt att det hela faller, säger Per-Olof Nutti. 

TEXT LARS-OLA MARAKATT