Sydsamiska

Læjsa Maret Päiviön abpe teekste lea Luste tjaeledh antologijesne bæjhkoehtamme.  Vaajese Tjaajanidh lij soptsese mij noereklaassem vitni, gaahtjemisnie mij Gaaltije öörnedi 2019.

I sin helhet är texten, som är skriven av Læjsa Maret Päiviö, publicerad i antologin Luste tjaeledh (Roligt att skriva). Berättelsen Tjaajanidh (att gå vilse) var det vinnande bidraget i ungdomsklassen för tävlingen som Gaaltjie anordnade 2019.