Tävling i samiska spår återuppstår

Thursday, 28 May 2015 17:14
SPORT Den första skidtävlingen av modernt snitt ska det ha varit, Nordenskiöldsloppet, där Pavva Lasse Tuorda och Anders Rassa skulle bevisa att den bedrift de genomfört på Grönland år 1883 var sann. Och just nu jobbas det i Jokkmokk för att Nordenskiöldsloppet ska återuppstå, så nära sin ursprungliga sträckning som möjligt: Ett 22 mil långt skidlopp med vändpunkt i Kvikkjokk.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

De var 18 stycken som ställde upp den där gången, 1884. Av startlistan att döma var samtliga deltagare, möjligen med ett par undantag, i det första Nordenskiöldsloppet renskötande eller bofasta samer. Anledningen till att tävlingen arrangerades var att vetenskapsmannen Adolf Erik Nordenskiöld året innan hade anlitat två samer för att ta reda på om Grönlands inre var beskogat. Pavva Lasse Nilsson Tuorda och Anders Rassa hade då på skidor färdats 46 mil på 57 timmar. Bedriften ansågs omöjlig, och för att bevisa sanningshalten i ryktet anordnades en tävling med den 22 mil långa sträckningen Purkijaur-Kvikkjokk-Jokkmokk.

Nordenskiöldsloppet har sedan funnits i Jokkmokk under en tid, men inte alls med samma sträckning och samma distans som originaltävlingen. Men nu planerar två eldsjälar, Sandra Cerboni och Wolfgang Mahler, för att tävlingen ska återuppstå som ett modernt ultraskidlopp med tydlig historisk förankring.

– Det var lite lustigt för både Wolfgang och jag hade varit och framfört idén till kommunen samma vecka helt ovetandes om varandra. Så vi tog kontakt med varandra och lade fram ett förslag till en förstudie om hur ett modernt Nordenskiöldslopp skulle kunna se ut och genomföras, berättar Sandra Cerboni.

Jobbet med förstudien sker i Jokkmokks kommuns regi och är i full gång. Utan någon som helst marknadsföring har redan 360 personer anmält sitt intresse att delta i loppet som ska gå av stapeln i början av april 2017.

– Vårt mål är att ha 500 deltagare första gången, och det trillar in några anmälningar per dag, så det ser ju ljust ut, säger Sandra Cerboni.

Hon tror att intresset beror på att människors gränser för nya utmaningar hela tiden flyttas, men också på att just den här tävlingen har en genuin historia.

– Det här är storytelling på riktigt. De här människorna gjorde det här, i de förhållandena som rådde och med den utrustningen. Och en del åkte många, många mil för att alls komma till start.

Nordenskiöldsloppet är förvisso ett inarbetat namn, men att det verkligen blir det nya loppets namn är inte spikat. Och de som kommer till start 2017 kommer att få åka i pistade spår dragna för klassisk skidåkning. Sträckningen från originalloppet kommer att följas i möjligaste mån, men bland annat vattenkraften har bidragit till förändringar som gör det nödvändigt att avvika från ursprungssträckningen. Det är inte heller spikat att starten kommer att gå i Purkijaur, däremot att målgången ska vara i Jokkmokk. Och förutom ett extremt krävande skidlopp ser Sandra Cerboni framför sig ett arrangemang som gynnar Jokkmokk – och markerna.

– Vårt fokus är skidloppet, men det här är också ett sätt att visa vårt fantastiska klimat och våra fina miljöer och att de behöver bevaras.

Anders Rassa kom aldrig till start den där gången 1884. Det gjorde däremot Pavva Lasse Tuorda, som också avgick med segern då han efter 21 timmar och 22 minuter skidade i mål i Jokkmokk, med tvåan Per-Olof Länta hack i häl. Trea blev Apmut Ahrman.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör