Svar till Marita Granströms insändare i Samefolket nr 8/2005

Tuesday, 13 December 2005 11:26

2005-11-27
Marita Granström börjar sin insändare med att Laila Svonni inte är same och inte medlem i Västernorrlands sameförening. (Det sistnämnda vet hon). Dessutom ger hon sken av att undertecknad skulle ha påstått att sameföreningens ordförande har fått kåtan i Gålsjö.

Till Marita Granströms glädje kan jag intyga (släktforskningsresultat, i enighet med hennes önskan) att Marita Granström faktiskt delvis är same, även om hon till största delen är svensk.

Tack och lov är inte undertecknad numera medlem i föreningen, däremot är maken till undertecknad medlem. Självfallet vet vi båda hur medlemmarna i föreningen behandlas nu för tiden. Den öppenheten, som undertecknad ville ha i föreningen och jobbade för, finns inte ett spår av mer.

Min insändare i Samefolket nr 6-7/2005 handlade om kåtan i Gålsjö, inte den genetiska sammansättningen hos individer eller om medlemskap.

Om något är lögnaktigt så är det Marita Granströms sätt, att ge sken av, eller påstå, att jag skulle ha skrivit att Västernorrlands sameföreningens ordförande har fått kåtan.

Ur Marita Granströms insändare i Samefolket nr 8/2005:

”Att Sonia skulle ha fått kåtan måsten kan bara vara lösryckta lögner”.

Nej, Marita Granström, jag skrev att ordförande har tillskansat, sin tilltänkta, kåtan i Gålsjö, (till Vilhelmina Norra sameby med dess ordförande alltså) inte att hon har tillskansat det åt sig själv.

Sprid inga vidare lögner och rykten om detta Marita Granström. Tack.

Nu är det så att kåtan är (i detta fall var) medlemsägd vilket i demokratiska sammanhang innebär både friheter och ansvar. Ville man avyttra kåtan så borde medlemmarna fått delta i detta.

Exempelvis kunde informationen ha skickats ut som skrivelse med medföljande frågeformulär, där var och en kunde ge ha gett sin syn på saken. Det hade varit rimligt eftersom kåtan byggdes med ideella arbetskrafter och har varit en central del av föreningens verksamhet. Nu fråntog man medlemmarna dessa möjligheter och rättigheter.

Inte ens inför årsmötet informerades medlemmarna. Detta hemlighölls in i det sista. Årsmöteshandlingar innehöll ingenting av detta. Dagordningen fanns med på medlemsbladet nr 1/2005 men ingenting nämndes om kåtan. Allt detta gjorde att kåtan kunde smusslas bort så där hux flux. ILLOJALT!

Demokrati och öppenhet mot medlemmar borde vara en självklarhet, men lyser med sin frånvaro i Västernorrlands Sameförening.

Laila Svonni

Last Updated on Thursday, 26 January 2006 14:51