Stark stund när Bäckman hedrades

Det var en stund av stor högtidlighet när professor emerita i religionshistoria Louise Bäckman tog emot SSR:s hederspris i samband med landsmötet. Bäckman, med rötterna i Vapsten, fyller 93 år i år.

SSR:s ordförande fram till årets landsmöte, Niila Inga, delar ut hederspriset till professorn i religionshistoria, Louise Bäckman.

Den förkristna samiska religionen har varit fokus i hennes forskning och 1975 disputerade hon med sin avhandling Sajva – om skyddsväsen i heliga fjäll. I SSR:s motivering till hederspriset står bland annat att läsa att det för Louise varit viktigt att lyfta fram det ursprungligt samiska och skala bort föreställningar som färgats av nordisk och kristen påverkan.

Louise Bäckman var den som först samlade de samer som kom att bilda Stockholms sameförening och hon var initiativtagare till den första pansamiska forskarföreningen. Vidare ur motiveringen till hederspriset står det också att hon har delat med sig frikostigt av sina erfarenheter och kunskaper till yngre studenter och att hon alltid har gått före alla andra och skapat en plats inom akademin för yngre samer.

Louise Bäckman var mycket rörd och hedrad över hederspriset och konstaterade att hon fortfarande har så mycket kvar att göra. När Jörgen Stenberg jojkat Umeälven till hennes ära sade hon att något hon undrar, är just varifrån jojken kommer.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör