Samiska veckan invigdes på fullsatt Tráhppie

EVENEMANG Kulturhuset Trápphies alla stolar var fyllda under invigningen av Samiska veckan i Umeå. För 19:e gången fylldes Umeå med samisk kultur under temat ”kvinnorgår före”. Michael Lindblad, ordförande i Umeå 

sameförening Såhkie hälsade välkomna för att sedan lämna över ordet till Staffan Forssell, generaldirektör vid Statens kulturråd som officiellt invigde veckan.

– Det jag själv sett under min uppväxt i Kiruna är en positiv förändring kring samernas synbarhet i samhället. I stoltheten att bejaka sitt ursprung och att synas och ta plats. En ökad kunskap om samerna och de samiska berättelserna är bra för hela vårt samhälle och allas vår identitet, konstaterade Staffan Forssell efter att ha poängterat hur viktigt temat för veckan är i vår samtid.

Michael Lindblad avslöjade att temat för nästa års 20-års jubileum kommer att bli kulturpolitik.

– Ett kulturpolitiskt event eller möjligtvis kulturpolitiskt toppmöte. Konsten och kulturens möjligheter att skapa samtal och demokratiutveckling ska inte underskattas, avslutade Michael Lindblad.

TEXT OCH FOTO ANDRÉ LARSSON

Bildtexter

  1. Ordföranden i Umeå sameförening, Såhkie, invigde samiska veckan…
  2. …tillsammans med Staffan Forsell, generaldirektör vid Statens kulturråd…
  3. … inför ett fullsatt Tráhppie.
Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör