Samiska sagor för kunskap och kreativitet

Thursday, 30 January 2014 22:31
SAGOR Två klasser, en i Jokkmokk och en i Strängnäs, har aldrig träffats men har på varsitt håll jobbat med samma projekt – samiska sagor. Resultatet har blivit stora som små teckningar, tittskåp med dockteatrar, film och foton ur sagorna.

TEXT OCH FOTO KATARINA HÄLLGREN

Under hösten har tredjeklassarna på sameskolan i Jokkmokk och tredjeklassarna på Åkerskolan i Strängnäs jobbat med samiska sagor.

Till att börja med lästes fem sagor upp för eleverna som tecknade dessa. Därefter fick klasserna välja en av sagorna som de fördjupade sig i. Eleverna på Åkerskolan valde sagan När stalloerna nästan fick askepilt-stek och eleverna på sameskolan valde Besök i en Sajvegård. Utifrån dessa har de sedan fått skapa på olika sätt.

Klassföreståndarna i de båda klasserna förberedde eleverna eftersom de hade olika kunskap om samisk historia och kultur och deras kunskaper har dokumenteras både före och efter.

Eleverna har i arbetet med sagorna fått prova på olika kreativa uttryck, bild, teater och dockteater.

I BÖRJAN PÅ december hölls högtidligt vernissage på Ájtte där eleverna från sameskolan i Jokkmokk deltog. Projektledaren Victoria Harnesk hälsade välkommen och sedan var det dags för eleverna Sara-Marja Nutti, Hanna Partapuoli, Stina Jonsson och Julia Kuoljok att läsa sagan Besök i en Sajvegård som man jobbat med.

Eftersom det var en högtidlig dag hade eleverna önskat såväl kungen som Michael Jackson till invigningen. Ingen av dessa var dock tillgängliga av olika skäl, istället var det länsrådet Johan Antti som agerade invigningstalare. Tillsammans med tredjeklassarna, som utrustats med varsin sax, klipptes invigningsbandet innan det var dags för mingel i utställningslokalen.

Där rullade en film som dokumenterade skapandeprocessen på båda skolorna och besökarna fick även se målningar och dockteatrar som eleverna skapat utifrån sagan Besök i en Sajvegård.

Stina Jonsson visade dockteatern som hon gjort tillsammans med några av sina klasskamrater.

– Den handlar om när de kommer upp från källaren och sedan ordnar de en jättefest, förklarar Stina.

Hon är nöjd med projektet och tycker det varit jättekul.

– Jag hade gärna gjort något sådant här fler gånger.

ELEVERNA FICK OCKSÅ se en filmsnutt av Niila och den vita renen, en film baserad på samiska sagor som är under bearbetning. Vernissagen avslutades med sagostund i kåtan inne på Ájtte.

Bakom projektet står Victoria Harnesk och Charlotta Lennartsdotter. De är vänner och började tillsammans spåna kring vad barn vet om samer och hur de skulle vilja ha samiska sagor på film. Just idén om en film var deras första tanke, därav filmen om Niila och renen. Efter hand utvecklades projektet till skapande kring sagor.

– Vi har haft två grunder, dels att barnen lär sig genom att fördjupa sig och dels att barnen lär känna varandra, berättar Victoria.

Att det blev en tredjeklass i Strängnäs beror på att Charlotta råkar bo just där. Hon berättar att intresset för samer och samisk kultur väckts hos barnen på hennes hemort.

– Det här har gett ett direkt resultat. Många av barnen visste knappt att det finns samer och nu vill de veta mer och träffa barnen i Jokkmokk, säger Charlotta.

– Barnen har fått fördjupa sig i samisk kultur utan att det handlar om någon konflikt, tillägger Victoria.

Det som dokumenterats kring projektet ska kunna fungera som inspirationsmaterial för andra skolor som vill göra liknande projekt.

När det gäller filmen om Niila så planerar Victoria och Charlotta att färdigställa den på sikt.

Projektet har genomförts i samarbete med Kulturbryggan, Sörmlands läns landsting, Film i Sörmland, Jokkmokks kommun och Filmpool Nord.

Bildtext1: Hanna Partapuoli, Stina Jonsson, Julia Kuoljok och Sara-Maria Nutti, läste sagan Besök i en Sajvegård på vernissagen.

Bildtext2: Tillsammans med länsrådet Johan Antti klipptes bandet och vernissagen var invigt.

Bildtext3: Eleverna har bland annat fått måla sagan Besök i en Sajvegård.

Bildtext4: Indelade i grupper har eleverna skapat dockteatrar utifrån sagan.

Bildtext5: Stina Jonsson bredvid dockteatern som hon gjort tillsammans med några av sina klasskompisar.

Bildtext6: En spännade sagostund i lávvun på Ájtte fick avsluta vernissagen.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör