Rennäringen idag har ingen framtid

Sunday, 10 December 2006 17:48

För få av Sveriges samer arbetar med renskötsel. Den är alldeles för olönsam och lever på subventioner och naturvården är ett stort problem. Lösningen är att övergå från extensiv till intensiv renskötsel för i dagens läge har rennäringen ingen framtid. Det menar Agne Wihlborg från Östra Ämtervik.

Samernas identitet, som ett av våra minoritetsfolk, skall givetvis bevaras, men de är ju inte vårt enda minoritetsfolk, något som man ibland förleds att tro när man läser och hör massmedia.
Vem är same? Av de cirka 20 000 svenskar som sägs ha samiskt ursprung, lever de flesta som vanliga svenskar och med samma rättigheter och skyldigheter som dessa. De som lever av rennäringen sägs vara cirka 4 500, men är verkligheten bara några hundra.
Dessa några hundra renskötare kostar oss skattebetalare något mellan 2-300 miljoner, och sysselsätter 100-150 tjänstemän, nästan en per renskötare. Är detta rimligt? Men jag skulle gärna betala en bra slant för att ha denna näring kvar i en eller annan form, frågan är bara i vilken, och omfattningen? En del av denna ersättning betalas av oss bilister i form av ersättning för överkörda renar. Här utgår samma som om dessa blivit tagna av rovdjur. Ersättningen uppgår till cirka 30 miljoner och belastar bilförsäkringarna. Renköttets värde är cirka 60 miljoner, men detta värde är dessutom subventionerat en hel del. Detta problem uppstår alltså på vintern, när man samlat renarna och kört dem per lastbil till skogar närmare kusten och släppt dem där. Att man gör så beror givetvis på att få nya betesmarker med mindre snödjup.

PÅ GRUND AV AVVERKNINGAR minskar tillgången på skogsbete hela tiden, och måste någon gång ta slut. En fråga man måste ställa sig är: skall en näringsgren som bär sig själv, skogsbruket, stå tillbaka för en annan, som i stort sett lever på subventioner, eller finns det en annan lösning? Jag anser att vad gäller vinterbetena, borde utfodring i stängslade områden vara lösningen. Man stödutfodrar ju redan nu med hö och kraftfoder. Med stängsel får man bättre kontroll över renarna, och kunde kanske helt slippa trafikproblemen. Man måste också väga in djurens lidanden.
En annan allvarlig sak med dagens renskötsel är naturvården, eller bristen på densamma. Enligt alla norrländska länsstyrelser vet vi att här finns åtskilligt att ta itu med. Bara avgasutsläppen från alla dessa motorfordon är ju ett stort problem. Därtill kommer slitaget på floran som ju har svårt att ”komma igen” i det karga klimatet.
Dessutom förekommer det överfiske (dokumenterat) och olaga jakt, det senare i vissa fall dokumenterat, men för det mesta inte på grund av naturliga svårigheter.

MEN ÄVEN UR sociala och arbetshygieniska synpunkter är dagens renskötsel för kastlig. Användandet av motorfordon i terräng är inte gratis för utövaren ur hälsosynpunkt, utan slutar i regel med förslitningsskador eller mer eller mindre allvarliga olyckor.
Men man skall inte bara kritisera utan även komma med förslag. Jag motiverar nedanstående förslag men att renskötseln aldrig kommer att bära sina kostnader, utan alltid kommer att vara subventionerad. Då kan man hellre lägga om hela renskötseln så att den:
a) Blir ekologisk
b) Blir arbetsvänlig för utövaren
c) minskar på trafikproblemen
d) minskar motsättningarna mellan rennäring och skogsbruk
Men andra ord: övergång från extensiv till intensiv renskötsel
Dessutom vill jag tillägga, att även om samerna i vissa fall behandlats illa av myndigheter och onormala människor, så är de långt ifrån unika i detta avseende. Jag vill bara erinra om hur statarna hade det på sin tid. Och de hade minsann inte tillgång till obegränsad jakt och fiske att kompensera sig lite med.

VEM ÄR JAG som vågar yttra mig i detta nästan heligförklarade ämne? Jag erkänner min bristande erfarenhet av dagens renskötsel, men är ändå inte fullständigt novis i ämnet, med 50 års fjällvandringar, varunder så småningom fula och hindrande renstängsel med vidhängande hjulspår dök upp, med 10 års skogsarbete i rembetesområden, och har även provat på renskötarjobb någon dag. Dock – detta är egentligen inte relevant!!
Den som inte är blind kan ju tydligt se att dagens renskötsel inte har någon framtid! Och detta bör diskuteras. Allvarligt. Görs det idag? Nej!

Agne Wihlborg