”Partiet SAMERNA ställer upp i kampen för rättvisa och demokrati!!”

Saturday, 23 September 2006 18:41

Anders Kråik, ordförande för partiet Samerna, anser att Ulf Nårsa, ledamot i Jakt- och fiskesamerna, sprider påstående genom hörsägen och andrahandsuppgifter i sin insändare i förra numret av Samefolket. Här bemöter Kråik angreppen mot bland annat Samerna.

Ulf Nårsa sametingsledamot i partiet jakt och fiskesamerna går till angrepp mot sametingets regeringspartier med en rad anklagelser om hyckleri och maktmissbruk under parollen ” Slut upp i kampen för rättvisa” i Samefolket nr 8. Eftersom jag tycker att rättvisa är en kamp som även jag och mitt parti gärna vill vara med om att föra på alla plan, så tänker jag ansluta mig till rättvisans upprop, speciellt när rättvisan även kan beröra vad som är sanna eller falska påståenden.
Nårsas påståenden haglar tätt om att de styrande partierna och dess företrädare utövar översittarfasoner mot de samer som står utanför samebykollektivet och att det i det förtrycket används lögner, myter och hopdiktade fakta. De tre sistnämnda karaktärsdragen är precis vad Jakt- och fiskesamernas ledamot Ulf Nårsa själv använder sig av i sin skröna och i sina anklagelser mot mig som företrädare för partiet SAMERNA. De påståendena som riktas mot mitt parti skulle enligt Nårsa visa på att det finns en grund för hans anklagelser. Må så vara att det finns en grund eller rent av ett syfte från Jakt- och fiskesamerna men den vilar tyvärr inte på någon högre grad av sanningshalt.

SAMTLIGA SAMETINGSPARTIER var representerade vid ministerträffen, så även partiet Jakt- och fiskesamerna som representerades av Eva Bergström. Någon Ulf Nårsa fanns inte med varken före, under eller efter den drygt timmeslånga överläggningen, så hans berättelse i artikeln utgörs sålunda av andrahandsuppgifter. Det kan ju i och för sig förklara ett och annat fast jag har svårt att se trovärdigheten i hur man kan slå fast påståenden så tvärsäkert på hörsägen och framförallt varför Nårsa inte redovisar för läsaren att det är andrahandsuppgifter han sprider. Det känns emellertid bra med att det finns många vittnen som kan styrka och tillbakavisa osanningar av den här typen.
Påståendet att lappmarken koloniserats av markägarna och inte av staten.
Påståendet tillbakavisas. Har aldrig hört motsägelsen i det tidigare och definitivt inte att det har uttalats på ministermötet.
Påståendet att staten måste expropriera all mark i Härjedalen om den samiska kulturen och rennäringen ska överleva.
Påståendet tillbakavisas. Detta har aldrig framförts till någon minister som det påstås. Förhandling om renbete pågår för att söka en lösning för samebyarna i Härjedalen. Den enda gång under mötet ordet expropriering har framförts var i en muntlig redogörelse av mig om det extra bekymmersamma läget för en sameby i Härjedalen. Kravet från markägarna till tingsrätten är att tingsrätten vid vite om 100 000 kronor per dag dömer samebyn att betala om renar vistas på fastighetsägarnas marker. Om samebyn tvingas begära expropriering som sista utväg för att inte göra konkurs skulle det sannolikt medföra att en död hand las över renbetesförhandlingarna för samtliga berörda samebyar.

PÅSTÅENDET ATT JAG som partiledare för partiet SAMERNA menat att jakt- och fiskerättsutredningen skulle gynna samerna utanför samebyarna vilka skulle tjäna mest på utredningen eftersom det är de som får fiska och jaga på den statliga marken.
Det påståendet tillbakavisas som rent påhitt. Fakta är emellertid att jakt- och fiskeutredningen (Jakt och Fiske i samverkan SOU 2005:116.) inte beaktat att ta med samers rättsliga ställning utanför samebyarna. Partiet SAMERNA är mig veterligt det enda parti som gjort en fullständig skriftlig fördjupad analys av utredningens slutsatser innan partiet till skillnad från många andra aktörer kommenterat utredningens innehåll. Det finns inget som talar för att just de icke renägande samerna kan få någon jakt och fiskerätt via utredningen.
Till sist vill jag säga:
Jag tror på samverkan och samexistens som motkraft till en politisk isolering som faktiskt JoF själva bäddat för. Om nu partiet tror på att de kan ändra världen själva genom att konstant säga nej till alla steg till reformer för rättvisa, demokrati och jämlikhet för det samiska folket så beklagar jag detta. Partiet Jakt och fiskesamerna säger sig företräda samer utanför samebyarna men i verklig handling har de inte förmått visa något prov på att de gör det. De röstar ner alla förslag som kan gynna samer utanför samebyarna, men kan inte presentera ett enda eget förslag för hur de själva vill förändra Man hade önskat att partiet som faktiskt är sametingets största parti varit lite mera seriöst än så. Misstanken att partiet Jakt- och fiskesamerna är ett renodlat intresseparti för markägare stärks hela tiden. De osanna påståendena som partiet så försåtligt försöker belasta partiet SAMERNA med har väl alla anknytning till ett privat markägande, eller hur?

Anders Kråik,ordförande, partiet SAMERNA