På vårflytt med Marsfjällsgruppen

Thursday, 26 May 2011 08:09

Vilhelmina Norra sameby består av två grupper, Vardofjäll samt Marsfjällsgruppen. Den större gruppen, Marsfjällsgruppen, som består av ett 10-tal familjer har renarna tillsammans i en gemensam vintergrupp.

Text och foto: ANNA-MARIA FJELLSTRÖM

Översättning:

I början av april samlade renskötarna renarna till två områden, Lockstamon i Björna kommun samt till en hage vid Uttersjön i Bredbyns kommun. Efter att de sammanfört dessa renhjordar vid Lägsta gick flytten under sex dagar västerut tills man passerat Vojmån vid Vilhelmina. Alla kvällar utom vid hagen i Svedjan, släpptes renarna för fritt bete under natten och samlades återigen på morgnarna. I år flyttade man en sträcka på Ångermanälven, genom ett område där de efter att älven dämdes på 80-talet förlorat betesområden och viktiga rastbeten vid flyttningar. Även Vojmån är en reglerad älv, som påverkar gruppens nutida flyttningar. Älven som går upp tidigt på våren, ligger som en krok runt Vilhelmina och gör att man år som detta måste flytta renarna över bron längs väg 45 strax öster om Vilhelmina. Efter att gruppen släpper renhjorden när de passerat Vilhelmina söker sig renarna därefter mot områden kring Marsfjället för kalvning.

9460: Första dagen flyttades den södra hjorden mot Lägsta. Martin Fjellström styr renarna efter vägen förbi Knäsjö.

9510: Nils-Isak Fjällström, 1 år, yngsta deltagaren under vårflyttningen var med på sin första vårflyttning. Här med mamma Lena-Marie Fjällström.

9530: Krister Eriksson, Torkel Stinnerbom, Jonas Stinnerbom och Mattias Fjällström lagar en övernattningshage i Svedjan andra dagen på flytten.

9576: Lena-Marie Fjällström kör efter renarna på Bomsjön på flyttens tredje etapp.

9623: En gemensam fikapaus tredje dagen innan flytten går vidare förbi dammen vid Stenkulla väster om Åsele.

9694: Fjärde dagen flyttade man en längre sträcka längs Ångermanälven. Mattias Fjällström framför byn Sörgården.

9707: Daniel Viklund vänder renarna.

9736: Renhjorden under flytten på Ångermanälven.

9757: Jonas Stinnerbom, en av ”kantkörarna” som styr flyttens riktning gör sig redo för att styra hjorden över väg 45 i slutet på den fjärde dagen.

9781: Lilly Fjellström, 5 år, gör peacetecken och presenterar sig själv som ”renskötarprinsessan” under flytten.

9794: Marja Laejsa Thomasson, Östra Namdal, assisterar pojkvännen Neila Fjällström när han tappat ett vändhjul på skotern.

9798: Krister Eriksson under flytten längs Ångermanälven.

9807: Isak Stinnerbom, 2 år, Cecilia Andersson, Alva Fjellström, 8 år och Daniel Viklund vaktar hjorden under en fikapaus fjärde dagen. I bakgrunden ser man väg 45 mellan Åsele och Vilhelmina.

9812: Kajsa Fjellström hämtade upp pojkvännen Andreas Lidström en stund på sin nyförvärvade tundra.

9880: Kajsa Fjällström, får träna på att sitta som bisittare till piloten i helikoptern när renarna passerar Vojmån över bron vid väg 45.

9972: Renarna passerar Vojmån öster om Vilhelmina under flyttens sista dag. Foto: KAJSA FJELLSTRÖM

0520: Stina Fjällström, 80 år, sätter upp renskyltar vid Vilhelmina dagen efter att renarna släppts. En arbetsuppgift hon haft de senaste 35 åren, tillsammans med sin man Axel.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör