”Ovidkommande kritik mot min självbiografi”

Saturday, 23 September 2006 18:37

Folke Grubbströms bok ”Färdas som en människa” har vållat en del debatt i Samefolket. Nu bemöter skribenten själv den kritik han fått från Göran Lundvall.

Förre konsulenten vid Lappväsendet, Göran Lundvall, tar till orda i Samefolket nr 6-7 2006. Med rubriken Förnedrande förmynderi riktar han kritik mot ”sakframställningen” i min bok Färdas som en människa.

Enligt vanligt språkbruk används ordet sakframställan vid parters talan vid domstol. Sitter myndighetsutövningen ännu kvar? Min självbiografi av mitt liv hos rennäringen är ingen sakframställan. En självbiografi behöver inte nödvändigtvis ”ha distans till en själv” som Lundvall anför. Om skildringen känns besvärande för läsaren Lundvall kan det möjlighen bero på läsarens egen distans till heder och moral.

Lundvall lägger till bokens titel min angivna yrkestitel, för att grunda sin kritik. Bokens titel och författarens titel sammanblandas normalt icke – om man inte vill ge sken av att vara förmer än andra! Titeln användes i mitt och ditt arbete fram till omorganisationen från Lappväsendet till rennäringsavdelningen år 1971. Varför undvika tidsangivelsen?

Justitieombudsmannens kritik 1966 mot berörda myndigheter ändrade inte lagstiftningen förrän 1971, som Lundvall själv också anför. Varför denna ovidkommande kritik mot min självbiografi?
Om Sverige inte gjort upp med sitt koloniala förflutna, kan väl Lundvall själv ta upp ”med dem på central nivå med ett förlegat tänkande i hithörande frågor”, enligt Lundvalls egna ord i Samefolket. Jag anar vem du menar – fast orden är väl inlindade.

Ingen – säger ingen – vare sig renägare, icke renägare, same och lapp, lappbyordningsman, ordförande i sameby, har påstått att jag diskriminerat, förödmjukat eller utövat ett patriarkaliskt tänkande med förnedrande förmynderi. Dessa dina ord, Göran Lundvall, misstänks återkomma likt en bumerang. Du biter dig själv i din verbala tunga! Du har söndrat och splittrat samerna som befolkningsgrupp. Genom motståndet mot ursamerna i gamla Vapsten, har då sått frön till en till synes lång träta mellan samer och samer. Genom ditt enträgna vidhållande hos myndighetspersoner (lobbying” har du söndrat en hel fjällbefolkning. Med budskap om dubbla jakträtter och dubbelregistrering vid licensjakt på älg, har du startat tvist mellan markägare och samer om inflytande av markerna; en befolkning som förr kunde umgås. Nu när tvistefröet myrslåttern är en saga blott, som förr kunde avgöras i tingsrätter, hotar man nu varandra med högre domstolar. Tvistefrö = älgjakten.

Jag har färdats genom livet med öppenhet och ärlighet. Det är jag stolt över! Jag behöver inte citera Bibeln för grumliga antydningar. Jag står för mina ord!

Folke Grubbström