Översättaren: ”Läs, lägg bort, skriv!”

Att översätta till samiska handlar om mycket mer än ord och grammatik. Det gäller att verkligen försätta sig i en samisk kontext och stämning, och lyckas stanna där.

– Den samiska översättning blir annars lätt präglad av majoritetsspråket, säger Bierna Leine Bientie som har jobbat med översättningar i nästan hela sitt liv. 

TEXT PIA SJÖGREN

Bierna Leine Bientie är en av många översättare som jobbat i projektet Maanagærjah jarkoestimmie, Trøndelag fylkesbiblioteks storsatsning på översättning av barn- och ungdomslitteratur till samiska. Det som från början handlade om att föräldrar själva klistrade in lösa sydsamiska textbitar som de skrivit ut från nätet i bilderböcker, har sedan 2014 lett till att fler än 20 översättare gjort närmare 80 översättningar.

– Det började som en liten gerillarörelse och har blivit som en brigad, säger Morten Olsen Haugen, rådgivare vid biblioteket i Trondheim.

– Dualis är ganska tungrott och användes inte så mycket till exempel i min egen barndom. Men ska det överleva så är det nu vi måste använda det, innan det försvinner för gott, säger Bierna Leine Bientie.

FÖRUTOM ATT hitta och hålla sig kvar i en samisk tankevärld finns en del samiska grammatikspecialiteter som är värda att fortsätta använda, även om till exempel dualis, som betyder att verbet böjs på ett visst sätt när det är två personer som utför handlingen, är ovant för svenska och norska öron och ögon.

Han menar att det nu är dags att ta tillbaka språket som talades för flera generationer sedan. Därför behöver språkarbetet kvalitetssäkras och mycket av jobbet göras muntligt och av flera översättare tillsammans.

– Det blir dyrt, men är nödvändigt. Det är faktiskt positivt i en tid när vi vill revitalisera språket.

TILL DEN SOM vill börja översätta till samiska har Bierna Leine Bientie några konkreta tips.

– Läs en barnbok, läs den flera gånger, lägg bort boken. Skriv texten helt på nytt. Använd dina egna ord och värderingar. På så sätt kan du vara kvar i det samiska när du skriver översättningen. 

På biblioteket i Trondheim ser Morten Olsen Haugen fortfarande uppemot 15 sydsamiska översättningar per år framför sig. Föräldrar har sagt till honom att förr läste de det som fanns om och om igen. Nu finns det fler böcker på sydsamiska för barn och unga än man vet om eller hinner läsa.

– Sydsamiska barn har rätt att läsa om allt möjligt på samiska. De ska ju kunna bråka på samiska, vara nykära på samiska, se på fotboll och vänta på en flygplats på samiska, säger Haugen. 

Bildtext: 

Barnböcker översatta till sydsamiska har kommit ut i strid ström på norska sidan de senaste åren.

För dig som vill börja översätta

Undvik skandinavismer! 

Uttrycket ”gå på vägen” kan vid översättning bli ”geajnoen nelnie vaedtsedh”. Men då kanske läsaren undrar om det är nödvändigt att gå högt där uppe och balansera på vägen. Det gamla samiska talesättet ”geajnoem vaedtsedh” är mycket bättre.

”Han bröt avtalet och kom inte” kan bli ”sjïehtedimmiem tjööpki jïh idtji båetieh” men bättre på samiska, för att undvika samiska eller skandinamiska, är ”Idtji båetieh guktie mååhtedigan” (”Han kom inte som de hade avtalat”)

Tänk på adjektivens olika former!

Traditionell användning av adjektiv varierar om det står som attribut till substantivet eller predikativt. ”Det är en svart hund” blir ”Dusnie tjeehpes bïenje” medan ”Hunden är svart” översätts ”Bïenje tjååhpehke”. 

Kom ihåg dualis för tvåtal!

”Vuelkiejægan jïh gaavnijægan eeselen miesiem vïedteldahkesne oksen uvte, dam noelijægan.” Stycket är ur bibeltexten om när Jesus ska rida in i Jerusalem. På svenska, ungefär: ”De (två) går och hittar (de två) åsnefölen bundna framför dörren, de lösgör dem (de två)”.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör