Nytt album: Gisle Soleng – Girjebievla

Albumet Girjebievla släpptes i mitten av oktober digitalt på ett flertal musikplattformar. Gisle Soleng har gjort alla jojkarna men har fått hjälp med musikarrangemanget av de något mer kända musikerna Rolfa Morten Amundsen och Nils Mikael Hætta från Karasjok kända från bandet R & GM.  

PANDEMIN COVID-19 har präglat det samiska musikåret 2020 med inställda konserter, turnéer och albumsläpp. Att alls våga släppa ett album en höst när man inte kan ha en vanlig releasefest för att presentera sitt album är både dumt och modigt. Dumt för att albumet inte kan presenteras för en publik ordentligt och modigt av samma anledning. Nu är det i alla fall släppt. När jag hittar albumet via ett tips på Facebook har jag aldrig hört hans namn och när jag söker på hans namn på internet kan jag bara se att Sveriges radio har spelat hans låtar vid några tillfällen. Genom att skicka meddelande via Facebook får jag veta vem han är. 

DEN 36-ÅRIGE läraren Gisle Soleng från Karasjok är inte ett helt nytt namn på Sápmis artisthimmel. Han har spelat med ett flertal band bland vilka Felgen orkester kanske är det mest kända. Hans album Girjebievla imponerar på mig djupt, eftersom låtarna tycks ha ett ben i den gamla traditionella jojken och ett annat i moderna samiska musiken. Solengs popmusik bär till viss del spår av annan samisk popmusik från Karasjok. Men till skillnad från till exempel rOlfFas, R & GM och Felgen orkesters låtar är jojken betydligt mer framträdande. 

FÖR ÖVRIGT är Girjebievla ett album som passar bra in i en vinter där myndigheterna rekommenderar oss samer och alla andra att enbart umgås med våra närmaste familj. Tillsammans med några andra samiska skivsläpp 2020 tillhör Girjebievla med sin popjojk årets musikaliska höjdpunkter i Sápmi och jag hoppas att Gisle Soleng kommer leverera mer musik i framtiden. 

Bästa låt: Coakci 

4 av 5 Samefolket

TEXT MARICA BLIND