Läsvärt om en samisk pionjär

Friday, 23 October 2015 23:24
Ny bok Elsa Laula Renberg Historien om samefolkets stora Minerva Siri Broch Johansen ČalliidLagadus

Hon hade stor sakkunskap, bittra livserfarenheter och en enastående förmåga att tala och skriva.

Men hon uppfattades också som grälsjuk, påstridig och kompromisslös.

Hur hon än beskrivs har hon spelat en mycket viktig roll i samernas politiska historia i både Sverige och Norge.

Elsa Laula (1877-1931) var kvinnan som tidigt stod på barrikaderna för samernas sak. Nu finns hennes historia tecknad av Siri Broch Johansen i boken Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets stora Minerva. Boken har förtjänstfullt nog kommit ut på både svenska och norska.

Elsa Laulas insatser som inspiratör och organisatör är väl kända, inte minst på grund av hennes stridsskrift Inför Lif eller Död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Hon var en av förgrundsgestalterna på svensk sida när Lapparnes Centralförbund och Lapparnes Egen Tidning (föregångaren till Samefolket) bildades 1904 och hon var drivande när Brurskankens Samiske Kvindeforening i Norge organiserade det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Hennes ande svävade även över 1918 års landsmöte i Östersund, men då kunde hon inte delta eftersom hon hade en nyfödd dotter.

Det är detaljer som den senare som ger liv och blod åt Siri Broch Johansens skildring. Hon försöker kartlägga Elsa Laulas liv och ställa det i relation till den samepolitiska diskussionen och utvecklingen i början av 1900-talet. Mot bakgrund av familjens Laulas fattigdom, de personliga tragedier som drabbade Elsa själv och de hatkampanjer som riktades mot henne, är det anmärkningsvärt att hon så målmedvetet och oförtrutet fortsatte att arbeta för samernas sak.

Motståndet mot henne kunde ta sig groteska former, vilket framgår av de källor som författaren frikostigt förmedlar. Exempellöst är Ume-Bladets många och långa utfall i artikelserien ”Fallet Laula”. Lika häpnadsväckande är de angrepp som offentligt riktades mot henne från den egna svärfamiljen i Norge. Hon var omstridd på ett sätt som för tankarna till den ryktesspridning som på senare tid omgav en politiker som Olof Palme. Det ska även sägas att hon mötte sakligt motstånd. Liksom fallet är i dag fanns splittring och delade meningar inom den samiska världen.

Som Siri Broch Johansen antyder är ämnet Elsa Laula långt ifrån uttömt, men detta är den hittills mest heltäckande biografi som har publicerats. Ibland drar hon lite väl snabba slutsatser, som när hon anger ekonomin som den enda förklaringen till att endast två nordsamer fanns med på landsmötet i Trondheim. En annan orsak var att det nordsamiska intresset för politisk mobilisering var något svalare eftersom problemen i norr inte var lika akuta och uttalade som i Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

I slutet av boken finns ett register över platser som nämns med anknytning till Elsa Laula. Önskvärt vore att dessa hade varit kompletterade med kartor över de aktuella områdena i Sverige och Norge. Det hade underlättat läsningen av en i övrigt lättillgänglig och läsvärd biografi över en kvinnlig samisk pionjär och ikon. Författaren ger sammantaget ett nyanserat porträtt med utgångspunkt från de källor som finns tillgängliga.

Birger Ekerlid

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör