Konst visar visioner för naturen

Med flerstämmigt sångarrangemang väcks de samiska och fornnordiska gudinnorna till liv i Elin Már Oyen Visters skulptur- och ljudverk Cirkelns onkologi. Gudinnorna solidariserar sig med varandra för att rädda jorden.

Konst med urfolkstema, som fokuserar på människans förhållande till naturen, visas i utställningen Ekologins visionärer på Bil

dmuseet i Umeå. Internationella konstnärer visar på metoder och idéer som kan bidra till hopp, inspiration och tankar om vad som är bäst för den miljö som vi alla delar.

– Konstnärerna presenterar alternativa förhållningssätt. Genom videoverk, teckningar, ljudverk, böcker och installationer tydliggör de att andra mentala, sociala och ekonomiska ekologier är möjliga, säger Katarina Pierre, museichef.

 

TEXT OCH FOTO

YVONNE RITTVALL

 

De inbjudna konstnärerna, visionärerna, har kopplingar till hur ursprungsbefolkningar påverkas när naturen exploateras. I videoverket Manifestationer (2017) visar Leena Valkeapää, konstnär, och Oula-Antti Valkeapää, renskötare, hur man kan närma sig ekologiskt tänkande.

– Genom att studera den omgivande naturen och bli en del av den, säger Oula-Antti Valkeapää.

Under sitt arbete med renarna i nordligaste Finlands fjäll och skogar har han tagit bilder med sin mobilkamera och skrivit texter till dem som han skickat till sin fru Leena Valkeapää. Materialet har sammanställts till en 15 minuter lång video som speglar naturen och djurens skönhet och ödmjukhete

n inför detta. I verket ingår existentiella tankegångar och humoristiska reflektioner som ”The reindeer seemed happy, therefore I am too.” eller ”As Johan Turi said: laughing landscapes.”

 

ETT PAR BILDER på tyskar som lämnar skräp efter sig i naturen etsar sig fast i sin obegriplighet. På en av bilderna som Oula-Antti Valkeapää tagit av detta skriver han: ”It´s not blazing. I wait for it and study the leftovers of the Germans in the meantime. Bottles, cans, shovels.”

Men hur kom det sig då att Oula-Antti Valkeapää började skicka bilder och kommentarer från arbetet med renarna till sin fru Leena Valkeapää?

– Det var vårt sätt att vara tillsammans när jag var bortrest, säger Leena som även forskar och undervisar vid Aalto universitetet i Finland. 

Ytterligare ett videoverk, Att arbeta med naturen – Samiska renskötare och den biologiska mångfalden i den nordliga skogen, (2016) av den franske etnologen Samuel Roturier, förmedlar samiska renskötares arbete med naturen och deras kunskap via filmade intervjuer med Lars Evert Nutti, Jakob Nygård och Mats-Peter Åstot från Sirges sameby i Norrbotten. I filmen berättar renskötarna varför det är så viktigt med biologisk mångfald i skogen. De utmanar det kortsiktiga kapitalistiska tänkandet och visar på alternativa prioriteringar som leder till en mer hållbar framtid. Jakob Nygård analyserar och summerar den kortsiktiga planeringen för gruvexploatering i Sápmi och föreslår en vision för en långsiktig, hållbar framtid: ”They say, for example, that in Gallok there will be 300 jobs for 15 years. Sure, I say. But reindeer herding means 15 jobs for 300 years. That´s an equal amount of jobs and we get to keep the nature.”

Videoverket gjordes ursprungligen för att förmedla kunskap på en internationell konferens, UNESCO, i Paris 2016.

 

DET SAMISKA GENOMSYRAR även den norska konstnären Elin Már Oyen Visters skulptur- och ljudverk Cirkelns ontologi berättar, akt 1 (2016-2018). Verket har vuxit ur Elins personliga drivkraft att dekonstruera sin norskhet.

– Verket berättar om att andra tankegångar, för att lösa den ekologiska krisen, är möjliga. Den samiska livsfilosofin med urgamla livskunskaper och långsiktighet finns ju redan, säger Elin Már Oyen Vister.

I skulptur- och ljudverket, placerat i ett eget rum på Bildmuseet, ingår åtta högtalare övertäckta med vitt, målat tyg, uppsatta på björkstammar. Under 45 minuter berättas en historia som fokuserar på haven, fälten, skogarna och jaktmarkerna. Historien berättas via naturljud, jojk, mantrasång och mässande där  Katarina Barruk och Sara-Helen Persson svarar för sång och jojk. De fornnordiska gudinnorna väcks till liv med ett mässande mantra och renhonans ökade hjärtslag på grund av den ekologiska krisen. Gudinnorna Sarakka, Juksakka och Uksakka, ur samisk mytologi, samt de tre nornorna Urd, Skuld och Verdandi, ur fornnordisk mytologi, åkallas. De solidariserar sig med varandra i verket för att rädda moder jord. 

I verket Flodbok skildras det motstånd som människor gjort omkring floder. Ett av de fyra vattendrag som Carolina Caycedo berättar om är Ume- och Vindelälven. Verkets texter och teckningar som handlar om samernas relationer till älven har tillkommit efter omfattande research och intervjuer med lokala röster.

– För att hitta en väg framåt i balans med urfolket, måste vi titta tillbaka historiskt, konstaterar Carolina Caycedo.

Utställningen på Bildmuseet i Umeå pågår till och med 21 oktober 2018.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör